EESTI VABAHARIDUSLIIDU KOOLITUSTEGEVUS

Koolitustegevuse peamised eesmärgid on:

  • luua õppijatele tingimused ja võimalused enese arendamiseks täiskasvanute koolitajana, nõustajana, uurijana, pärimuskultuurikandjana, ühiskonna tegelasena, vabaharidusliku liikumise eestvedajana ja selles osalejana;
  • viia õppimisvõimalused huvirühmadele võimalikult lähedale.

Eesti Vabaharidusliidu ekspertide töörühmad on koostanud järgmised õppekavad:

  • täiskasvanute õpetajate meistrikursus
  • täiskasvanute nõustamine haridusteel
  • vabahariduslike koolituskeskuste, organisatsioonide juhtide täienduskursus
  • säästvat arengut toetav koolitus

Koolitus on suunatud eelkõige täiskasvanute õpetajatele ja koolituse korraldajatele vabahariduslikes koolituskeskustes, aga oodatud on kõk huvilised.