26.-27. oktoobril toimub Tallinnas koolitus “Madalama konkurentsivõimega täiskasvanud õppijate õppimise toetamine”.

TASUTA koolituse sihtrühmaks on Eesti Vabaharidusliidu liikmesorganisatsioonide, vabahariduslike koolituskeskuste täiskasvanute koolitajad ja koolituste korraldajad.

Koolituse eesmärk on aidata kaasa väärtustava hoiaku kujunemiseks tööks madalama konkurentsivõimega täiskasvanud õppijatega* elukestva õppe kontekstis ja anda teadmisi ning praktilisi näpunäiteid selle sihtgrupi õpetamiseks.

Koolituse maht on 14 tundi auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd, maht kokku 18 tundi.
Koolitus toimub Tallinnas, J.Vilmsi 55  26.-27.10.2020 kl 10.30-17.00, saabumine ja tervituskohv al. kl 10.00.
Lõunasöök ja öömaja ei sisaldu koolituses.

Teemad:

  • Madala konkurentsivõimega elanike määratlus ja erisused regiooniti;
  • Motivatsioon;
  • Õpihoiakud;
  • Vähese õpimotivatsiooniga õppijate nõustamine, nõustamise roll ja eetika;
  • Grupiprotsesside juhtimine heterogeenses õpperühmas;
  • Õpetamismeetodite valik lähtuvalt vähemate võimalustega õppija eripärast.

Koolitaja – Marika Kaasik, täiskasvanute koolitaja kutse tase 7, Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor.

Registreeru koolitusele Tallinnas: https://forms.gle/pZH5meAjCqCkYUWS7  

NB Sama koolitus toimub Tartus 21.-22.01.2021.

Registreerumine Tartu koolitusele: https://forms.gle/niN9XVx2wD6FfkAn9 

*Madalama konkurentsivõimega täiskasvanud õppijad on madalama haridustasemega, aegunud kvalifikatsiooniga või ilma kvalifikatsioonita koolikohustuseta täiskasvanud, seni elukestvas õppes vähem osalenud inimesed, maapiirkondade elanikud, madalapalgalised ja muul viisil ebasoodsas olukorras olevad potentsiaalsed õppijad.