Koolitus – Vabahariduslike koolituskeskuste kvaliteedi tagamine

Aeg: 21. jaanuaril 2020 (koolitus toimub liikmetele)

Koht: Tallinnas J.Vilmsi 55

Registreerumine: https://forms.gle/p4CB8k1U5mX46TTHA

Koolitus on kõigile EVHL liikmetele tasuta!

Koolituse eesmärgiks on suurendada Eesti Vabaharidusliidu liikmete võimekust täita täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) ja täienduskoolituse standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi põhimõtteid.

Õpiväljundid. Koolitusel osalenu:

 • Tunneb kvaliteedi tagamise põhimõtteid Eesti täiskasvanuhariduses;
 • Orienteerub kvaliteedi tagamise aluseks olevas seadusandluses;
 • Hindab objektiivselt oma koolituskeskuse veebilehe vastavust TäKSile;
 • Koostab väljundipõhise õppekava sh kavandab hindamise.

Teemad:

 1. Kvaliteedi tagamise taust ja põhimõtted. Õppe kvaliteedi hindamise kriteeriumid.
 2. Koolitusasutuste veebilehed:
  1. nõuded veebilehele tulenevalt seadusandlusest
  2. kodulehtede tehniline pool (mida kodulehe tellijana silmas pidada)
 3. Väljundipõhise õppekava koostamise ja hindamise kavandamise põhialused.
 4. Õppe läbiviimine:
  1. füüsiline õppekeskkond;
  2. koolitajate kvaliteet;

Koolitajad:

 • Ena Drenkhan (EVHL juhatuse esimees, MA koolijuhtimises, täiskasvanute koolitaja 7. kutsetase, korraldab koolitusi al. 2006);
 • Margit Düüna (EVHL volikogu esimees, MBA juhtimises ja turunduses, täiskasvanute koolitaja 7. kutsetase);
 • Siirius Sikka (EVHL volikogu liige, MA informaatikas, täiskasvanute koolitaja 7. kutsetase, arvutikoolitaja al. 2008).

Päevakava:

10.00–10.30 – tervituskohv

10.30–12.00 – õppetöö

12.00–12.30 – kerge eine

12.30–14.00 – õppetöö

14.00–14.15 – virgutav paus

14.15–15.45 – õppetöö

16.00–17.00 – individuaalne konsultatsioon

Koolituse maht: 8 tundi (sh individuaalne töö 2 tundi). Koolitusel osalenutele väljastatakse tõend.

Vajalik eelnev registreerumine ja enne osalemist on vajalik tutvuda kvaliteedi hindamise materjalidega. Enne koolitust esitatud küsimustele saab kohapeal vastused.

Registreerumine: https://forms.gle/p4CB8k1U5mX46TTHA

Samuti on lõpus võimalus individuaalseks konsultatsiooniks (palume eelnevalt soovist teada anda).

Eelnev iseseisev töö – materjalid tutvumiseks enne koolitust:

 1. Veebilehe hindamise kriteeriumid (EKKA Archimedes): http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/veebilehe-hindamise-kriteeriumid.pdf
 2. Hindamise vorm veebilehe vastavuse hindajale (EKKA Archimedes):

http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/Hindamise-vorm-veebilehe-vastavuse-hindajale-2.pdf

 1. Õppe kvaliteedi hindamise kriteeriumid (EKKA Archimedes):

http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/%C3%95ppe-kvaliteedi-hindamise-kriteeriumid.pdf