Koolitus – Vabahariduslike koolituskeskuste kvaliteedi tagamine

Aeg: 21. jaanuaril 2020 (koolitus toimub liikmetele)

Koht: Tallinnas J.Vilmsi 55

Koolitus on kõigile EVHL liikmetele tasuta!

Koolituse eesmärgiks on suurendada Eesti Vabaharidusliidu liikmete võimekust täita täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) ja täienduskoolituse standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi põhimõtteid.

Õpiväljundid. Koolitusel osalenu:

 • Tunneb kvaliteedi tagamise põhimõtteid Eesti täiskasvanuhariduses;
 • Orienteerub kvaliteedi tagamise aluseks olevas seadusandluses;
 • Hindab objektiivselt oma koolituskeskuse veebilehe vastavust TäKSile;
 • Koostab väljundipõhise õppekava sh kavandab hindamise.

Teemad:

 1. Kvaliteedi tagamise taust ja põhimõtted. Õppe kvaliteedi hindamise kriteeriumid.
 2. Koolitusasutuste veebilehed:
  1. nõuded veebilehele tulenevalt seadusandlusest
  2. kodulehtede tehniline pool (mida kodulehe tellijana silmas pidada)
 3. Väljundipõhise õppekava koostamise ja hindamise kavandamise põhialused.
 4. Õppe läbiviimine:
  1. füüsiline õppekeskkond;
  2. koolitajate kvaliteet;

Koolitajad:

 • Margit Düüna (EVHL volikogu esimees, MBA juhtimises ja turunduses, täiskasvanute koolitaja 7. kutsetase);

Registreerumine: https://forms.gle/p4CB8k1U5mX46TTHA

Päevakava:

10.00–10.30 – tervituskohv

10.30–12.00 – õppetöö

12.00–12.30 – kerge eine

12.30–14.00 – õppetöö

14.00–14.15 – virgutav paus

14.15–15.45 – õppetöö

16.00–17.00 – individuaalne konsultatsioon

Koolituse maht: 8 tundi (sh individuaalne töö 2 tundi). Koolitusel osalenutele väljastatakse tõend.

Vajalik eelnev registreerumine ja enne osalemist on vajalik tutvuda kvaliteedi hindamise materjalidega. Enne koolitust esitatud küsimustele saab kohapeal vastused.

Registreerumine: https://forms.gle/p4CB8k1U5mX46TTHA

Samuti on lõpus võimalus individuaalseks konsultatsiooniks (palume eelnevalt soovist teada anda).

Eelnev iseseisev töö – materjalid tutvumiseks enne koolitust:

 1. Veebilehe hindamise kriteeriumid (EKKA Archimedes): http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/veebilehe-hindamise-kriteeriumid.pdf
 2. Hindamise vorm veebilehe vastavuse hindajale (EKKA Archimedes):

http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/Hindamise-vorm-veebilehe-vastavuse-hindajale-2.pdf

 1. Õppe kvaliteedi hindamise kriteeriumid (EKKA Archimedes):

http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/%C3%95ppe-kvaliteedi-hindamise-kriteeriumid.pdf