Projekti periood 01.04–31.07.2019.
Projekti toetasid Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Vabaühenduse arenguhüpet ettevalmistava projekti eesmärk oli Eesti Vabaharidusliidu liikmete, tegevmeeskonna ja koostööpartnerite koosloomena koostada arenguhüppe tegevuskava, et tõhustada Eesti Vabaharidusliidu tegevust huvikaitseorganisatsioonina ja tugevdada võrgustikku.