7.10.2020 kl 13:00 toimub e-koolitus/õpitund teemal „Juriidilised küsimused koolituskeskuse töös“.

Koolitajaks on volikogu liige Ants Kuningas, kes praktiseeriva juristina viib läbi ka õigusalaseid koolitusi. Koolitus toimub elektroonselt (online) 7. oktoobril 2020 üle-eestilise täiskasvanuhariduse sündmuse “Õpitund“ raames.

Teema olulisusele juhtisid meie liikmed tähelepanu aasta alguses läbiviidud tagasisideküsimustikus, kus toodi välja mitmeid juriidilisi murekohti koolituskeskuse juhtimisel. Koolituse paremaks korraldamiseks kutsume üles kõiki liikmeid esitama oma küsimused e-posti aadressil: anne.neroda@vabaharidus.ee kuni 1.10.2020

Registreeru koolituselehttps://forms.gle/2rMNDNuhxKiCeMmn9