Elukestva õppe võtmepädevuste raamistik koosneb kaheksast võtmepädevusest

Kõik võtmepädevused on võrdselt olulised. Neist mitmes on kattuvaid ja üksteisega seotud aspekte ning teemasid, mis läbivad kogu võtmepädevuste raamistikku (nt kriitiline mõtlemine, loovuse rakendamine, algatusvõime, probleemide lahendamine, riskide hindamine jms) ja mis on olulised kõigi kaheksa võtmepädevuse puhul.

LOE: VÕTMEPÄDEVUSED ELUKESTVAÕPPE JAOKS.