• Vabaharidus tähendab vabadust õppida olenemata eelnevast haridustasemest, vanusest, sotsiaalsest ja etnilisest  kuuluvusest ning muudest teguritest. 
  • Vabahariduslik õpe on isiksuse arengut, loovust, ettevõtlikkust, kodanikuaktiivsust ja sotsiaalset sidusust arendav (või toetav) üldhariv täiskasvanud õppijatele avatud mitteformaalne õpe, ilma otsese tööalaste kompetentside arendamise eesmärgita. Vabahariduslik õpe on elukestva õppe mitteformaalne, avatud ja paindlik süsteem, mis pakub inimestele võimalikult laia valikut kodulähedast õpet, toetab nende enesearengut, aktiivseks kodanikuks kujunemist ning igapäevaelu ja -tööga toimetulekut, aidates sellega kaasa kodanikuühiskonna kujunemisele ning kogukonna kultuurilise iseolemise säilitamisele. 
  • Vabahariduslik õpe on mitteformaalne täiendusõpe ilma otsese tööalaste kompetentside arendamise eesmärgita.