Liidu liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kelle tegevuseks on vabaharidus, elukestev õpe või muud täiskasvanute koolituse liigid ja kes on valmis ühistegevuseks liidu põhimõtetel.

Miks olla Eesti Vabaharidusliidu liige:

• kuuluvus ühiste huvidega vabaharidust edendavate ühenduste hulka, ühine huvikaitse;
• võimalus kaasa rääkida täiskasvanuhariduse poliitika kujundamises ja olla eestkõnelejaks vabahariduses;
• kursisolek värske informatsiooniga täiskasvanuhariduse valdkonnas toimuvast;
• ühised koolitused ja seeläbi uued oskused-teadmised sh rahvusvahelisel tasemel;
• vabahariduse võrgustiku oskusteabe kasutamine;
• oma võrgustiku laiendamine osaledes ühisüritustel ja –tegevustes;
• tugi täienduskoolituste kvaliteedi tagamisel;
• osalemine vabahariduse võrgustiku siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides;
• õpiränded nii korraldajatele, koolitajatele kui tulevikus ka õppijatele;

Liikmemaksu suurus on vastavalt 28.02.2022 toimunud üldkoosolekule 30,00 eurot.

EVHL_liikmeavaldus_2021 EVHL_liikmeavaldus_2021

Avalduse palume saata Eesti Vabaharidusliidu meiliaadressile evhl@vabaharidus.ee