Vabahariduslik õpe on elukestva õppe mitteformaalne, avatud ja paindlik süsteem, mis pakub inimestele võimalikult laia valikut kodulähedast õpet, toetab nende enesearengut, aktiivseks kodanikuks kujunemist ning igapäevaelu ja -tööga toimetulekut, aidates sellega kaasa kodanikuühiskonna kujunemisele ning kogukonna kultuurilise iseolemise säilitamisele.

Eesti Kultuurkapitali ja liimete aktiivsel toel valminud ajalooraamat „Kasvamise lugu“ koondab endasse lood, intervjuud, faktid ja mälestused vabahariduse arenemisest ja kasvamisest Eestis, võttes kokku Eesti Vabaharidusliidu liikmete, vabahariduslike koolituskeskuste tegemised 25 aasta jooksul.

Kasvamise lugu – Eesti Vabaharidusliit – 25