Kutsume kõiki täiskasvanutele õppimisvõimalusi pakkuvaid MTÜsid, sihtasutusi jt kasumit mittetaotlevaid organisatsioone liituma Eesti Vabaharidusliiduga.

Miks olla Eesti Vabaharidusliidu liige:

• kuuluvus ühiste huvidega vabaharidust edendavate ühenduste hulka, ühine huvikaitse;
• võimalus kaasa rääkida täiskasvanuhariduse poliitika kujundamises ja olla eestkõnelejaks vabahariduses;
• kursisolek värske informatsiooniga täiskasvanuhariduse valdkonnas toimuvast;
• ühised koolitused ja seeläbi uued oskused-teadmised sh rahvusvahelisel tasemel;
• vabahariduse võrgustiku oskusteabe kasutamine;
• oma võrgustiku laiendamine osaledes ühisüritustel ja –tegevustes;
• tugi täienduskoolituste kvaliteedi tagamisel;
• osalemine vabahariduse võrgustiku siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides;
• õpiränded nii korraldajatele, koolitajatele kui tulevikus ka õppijatele.

Liikmemaksu suurus on vastavalt 27.08.2020 toimunud üldkoosolekule 50,00 eurot.

Lae alla: “Eesti Vabaharidusliidu liikmeks astumise avaldus” (.doc)

Liikmeavaldus on uuendatud 16.03.2021 vastavalt EVHL juhatuse otsusele.