Kutsume kõiki täiskasvanutele õppimisvõimalusi pakkuvaid MTÜsid, sihtasutusi jt kasumit mittetaotlevaid organisatsioone liituma Eesti Vabaharidusliiduga.

Miks olla Eesti Vabaharidusliidu liige:

  • võimalus kaasa rääkida täiskasvanuhariduse poliitika kujundamises ja olla eestkõnelejaks vabahariduses;
  • ühishuvide esindamine;
  • osalemine vabahariduse võrgustiku riikides ja rahvusvahelistes projektides;
  • vabahariduse võrgustiku oskusteabe kasutamine;
  • tugi täienduskoolituste kvaliteedi tagamisel;
  • ühised koolitused ja seeläbi uued oskused-teadmised, sh rahvusvahelise tasemel;
  • õpiränded nii korraldajatele, koolitajatele kui tulevikus ka õppijatele;
  • võimalus kasutada tööpinda Eesti Vabaharidusliidu kontoris Tallinnas heas asukohas (bussijaama ja Ülemiste jaama lähedal) koos parkimisvõimalusega.

Liikmemaksu suurus 2020.a on 35 eurot (al. 2021. a 50 eurot, vastavalt üldkoosoleku otsusele 27.08.2020).