Eesti Vabaharidusliit on järgmiste organisatsioonide ja koostöövõrgustike liige:

I rahvusvahelised:

II riiklikud:

Liikmelisus on toodud seisuga 18.03.2020

Meie head koostööpartnerid: