Eesti Vabaharidusliit on järgmiste organisatsioonide ja koostöövõrgustike liige:

I rahvusvahelised:

II riiklikud:

Liikmelisus on toodud seisuga 1.03.2021.

Meie head koostööpartnerid: