Eesti Vabaharidusliit on järgmiste organisatsioonide ja koostöövõrgustike liige:

I rahvusvahelised:

II riiklikud:

Meie head koostööpartnerid: