HUVIKAITSETEGEVUSED

Eesti Vabaharidusliit on mõjukas vabaharidust edendav valdkondliku huvikaitse teostaja ja juhtiv arvamusliider täiskasvanuhariduse poliitika kujundamises nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.

Eesti Vabaharidusliit on Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline koostööpartner.

Hetkel osaleme järgmiste komisjonide ja töögruppide juures:

 • Hariduse Kutsenõukogu, esindaja Aslan Liivak 
 • Täiskasvanuhariduse nõukogu, esindaja Margit Düüna 
 • Erasmus+ juhtkomitee täiskasvanuhariduse nõukogu, esindaja Raine Eenma 
 • Täiendkoolituse koostöökoda (https://haka.ee/taienduskoolituse-koostookoda/), esindaja Kaidi Kornak, asendusliige Margit Düüna 
 • Täienduskoolituse hindamisnõukogu, liige Margit Düüna 

Eesti Vabaharidusliit on pea algusaastatest saati olnud tihedates sidemetes olulisemate kolmanda sektori haridusorganisatsioonidega üle maailma. Eesti Vabaharidusliit kuulub järgmistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja huvikaitset teostavatesse ühendustesse: 

 • Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon, inglise keeles European Association for the Education of Adults (EAEA) 
 • Euroopa Põhioskuste Võrgustik, inlise keeles European Basic Skills Network (EBSN) 
 • Põhjamaade täiskasvanuhariduse katusorganisatsioonide võrgustik, inglise keeles Nordic Network for Adult Learning (NVL) 
 • Balti riikide täiskasvanuhariduse katusorganisatsioonide koostöövõrgustik 
 • Rahvusvaheliste projektide partnerid üle Euroopa – erinevad täiskasvanuhariduse valdkonnad tegutsevad organisatsioonid. 

Eesti Vabaharidusliidu head koostööpartnerid 

 • MTÜ Polis 
 • Eesti Külaliikumine Kodukant 
 • Eesti Haridusfoorum 
 • Vabaühenduste Liit 
 • Eesti Kultuuri Koda 
 • Puuetega Inimeste Koda 
 • Eesti Koostöö Kogu 
 • Eesti Linnade ja Valdade Liit ning maakondlikud KOVde ühendused 
 • Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit 
 • Eesti Tööandjate Keskliit 
 • Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE