Vabaharidus oma olemuselt tähendab vabadust õppida olenemata vanusest, eelnevast haridustasemest, sotsiaalsest kuuluvusest ja muudest teguritest.

Eesti Vabaharidusliit koos koolituskeskustega üle Eesti pakuvad pakuvad erivaid kursusi ja sealhulgas ka tasuta kursusi õpi-, võõrkeele-, digi- ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks.

Kui leiad huvitava kursuse, siis uuri koolituskeskusest täpsemat infot sisu, toimumisaja ja sihtrühma sobivuse kohta.

„Vabaharidus on suurepärane õpivorm, kus tegutsevad samaaegselt käed, pea, kõrvad ja suu. Ka süda. Õppida on võimalus kõikide meeltega. Ja mida enam me meeli õppimisel kasutame, seda enam kinnistuvad meis emotsioonide vahendusel sõnad, arvamused, õpetused, teooriad.“

Jaan Urvet, „Areng loovuse kaudu“, 2004