Soovid midagi oma elus muuta ja uusi sihte seada, kuid ei tea, millest alustada?

Vabahariduslikud koolitused aitavad sul endas selgusele jõuda ning vajalikke teadmisi ja oskusi omandada:

 • suhtlemise ja meeskonnatöö vallas
 • aja planeerimisel, eesmärkide seadmisel ja tegevuste ellu viimisel
 • ettevõtlikkuse arendamiseks
 • võõrkeelte õppimisel ja nutimaailmaga sõbraks saamisel

Avasta õppimise põnev maailm, kus puuduvad hinded ????! Ükskõik, kas valid alustuseks võõrkeele-, arvuti- või suhtlemiskoolituse, aitab see sul mõnusas pingevabas õhkkonnas õppimisega sõbraks saada. Kursused on mõeldud neile, kel on olnud vähem võimalusi osaleda elukestvas õppes.

Eesti Vabaharidusliit koos koolituskeskustega üle Eesti pakuvad tasuta kursusi õpi-, võõrkeele-, digi- ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks.

Kui leiad huvitava kursuse, siis uuri koolituskeskusest täpsemat infot sisu, toimumisaja ja sihtrühma sobivuse kohta.

Kose Kunstikeskus     www.kosekunstikeskus.edu.ee/koolitused

 • Inglise keel kesktase B1

MTÜ Koostöökoda     www.koostyykoda.ee

 • Isiksuslik kasv
 • Hinge heaks
 • Eesti keele suhtluskursus

Rahvakultuuri Keskus     www.rahvakultuur.ee

 • Eesti keel A2
 • Tegevuste planeerimine ja kultuuriporjektide kavandamine

Hiiumaa Arenduskeskus     http://hiiumaaarenduskeskus.kovtp.ee/algavad-koolitused

 • Loovuse ja õpioskuste koolitus läbi kunsitõppe

EELK Viru PR Ontika Koolituskeskus     www.ontikakoolitus.ee

 • Räägime eesti keeles
 • Õpioskused teadlikule kodanikule

Viru Koolituskeskus     www.virukoolituskeskus.ee

 • Personaalsete digioskuste arendamine
 • Sotsiaalsete oskuste arendamine väärtuste kaudu

Virumaa Koolituskeskus     www.virko.ee

 • Õpime õppima (eesti keeles)
 • Õpime õppima (vene keeles)

Jõgeva Koolituskeskus     www.jogevakoolitus.eu/KOOLITUSED

 • Inglise keele algtase
 • Vene keele elementaartase
 • Arvuti kasutamine igapäevaelus
 • Algatusvõime ja ettevõtlikkus

Eesti Rahvapärimuse Kool     www.parimuskool.ee

 • Eesti traditsiooniline rahvakultuur – esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse

Paide Täiskasvanute Keskkool /Paide Rahvaülikool     www.paidetk.ee/kursused

 • Arvutikoolitus väheoskajatele
 • Inglise keel väheoskajatele
 • Juhin oma elu ise – kes ma tegelikult olen?

Koeru Haridus- ja Kultuuriselts     www.koeruhks.eu

 • Arvutiõppe algkursus

Eesti Rahvapärimuse Kool     www.parimuskool.ee

 • Eesti traditsiooniline rahvakultuur – esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse

Haapsalu Rahvaülikool     www.hru.ee

 • Terves kehas terve vaim

Juhan Kunderi Seltsi Rahvakool     www.kunderiselts.eu/koolitus

 • inglise keele algkursus

Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts     www.polvarahvakool.eu/KURSUSED

 • Vene keel A2

Pärnu Vanalinna Koolituskeskus     www.vlkoolitus.ee

 • Soome keel – algajatele
 • Inglise keel – algajatele

Rääma Noorte Ühing Noorus /Pärnu Rahvaülikool     www.noorusemaja.ee

 • Arvutialane täiendkursus

Selts Raeküla /RVK Koolituskeskus     www.raekylavanakool.ee

 • Soome suhtluskeel algajatele
 • Püsivus viib sihile ehk eesmärkide seadmine ja täitmine

TK & Partnerid Koolituskeskus     www.tkpartnerid.ee

 • Kuidas saada unistuste töö? – Edukamalt tööle

Eesti Rahvapärimuse Kool     www.parimuskool.ee

 • Eesti traditsiooniline rahvakultuur – esitlus ja eeskuju kui võti õpioskustesse

Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia     www.oesel.ee/osilia

 • Klienditeeninduse alane inglise keel
 • Kaasaegsed arvutioskused
 • Turundus sotsiaalmeedias

Saaremaa Õppekeskus     www.sok.ee

 • Motivatsioonikoolitus

Tartu Rahvaülikool     www.rahvaylikool.ee/projektikoolitused

 • Vene keel A2 tase
 • Eesti keel A2 tase

Elva Koolituskeskus     www.elvakoolitus.ee

 • Nutikas arvuti- ja internetikasutus edasijõudnutele
 • Mälutreening 50+
 • Õppimine läbi lugude

Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus     www.ahl-tartu.ee

 • Vene keel A1
 • Eesti keel A1
 • Õpioskus on abiks tööelus

Tartu Haritlaste Liit     www.thl.ee

 • Eesti keele kursus A2
 • Inglise keel baastasemel

Tartu Maanaiste Liit /Tartu Maanaiste Rahvakool     www.tartumaanaisteliit.ee

 • Inglise keel A1
 • Digipädevus

Lüllemäe Rahvaõpistu     www.opistu.net.ee

 • Arvuti kasutamine

TK & Partnerid Koolituskeskus     www.tkpartnerid.ee

 • Kuidas saada unistuste töö? – Edukamalt tööle

Nordplus täiskasvanuhariduse programm Nordplus Adult võimaldab täiskasvanutel minna õppima Põhjamaade rahvaülikoolidesse. Programmist on Põhjamaade rahvaülikoolis õppimiseks võimalik taotleda reisi- ja elamistoetust.

Õppima on võimalik minna Soome, Taani, Rootsi või Norra rahvaülikoolidesse, mis pakuvad õppimisvõimalusi erinevates valdkondades: ajalugu, kunst, muusika, sport, filosoofia, teater, fotograafia jne. Õppeperiood võib kesta ühest nädalast (k.a. sõidupäevad) kuni ühe aastani.

Taotleja peab enne eeltaotluse esitamist teavitama välja valitud koolitusasutust õppimise soovist ning leppima kokku õppe sisus, kestuses ja eelarves ning saama koolilt kinnituskirja.

Nordplus Adult taotluste esitamise tähtpäev on 1. veebruar 2020
Inglisekeelne eeltaotlus tuleb saata 15. jaanuariks 2020 aadressile: maire.loor@vabaharidus.ee
Vaata: Eeltaotluse vorm

Eeltaotlusele tuleb lisada vastuvõtva rahvaülikooli kinnituskiri, mis võib olla eletroonne.

Eesti Vabaharidusliidu kui Eesti poolse koordinaatori ülesandeks on täiskasvanud õppijate taotluste esitamine Nordplus’i täiskasvanuhariduse programmi koordineerivale büroole Kopenhaagenis ning aruandlus.

Rohkem  informatsiooni  Nordplus Adult programmi kohta  SA Archimedes kodulehelt  http://nordplus.archimedes.ee/taiskasvanuharidus/

2013-2014 õppis Verner Mägi Taanis Gymnastikhojsklolen i Ollerup (aruanneFinal Report).
2015 Reelika Vallas (aruanne)
2016 Risto Kukk (aruanne) ja Kati Saira (aruanne)
2016-17 Imre Liivak (aruanne)

Nordplus Adult õpirände küsimustega võib pöörduda Maire Loori poole: maire.loor@vabaharidus.ee
Telefon: 648 8100