Soovid midagi oma elus muuta ja uusi sihte seada, kuid ei tea, millest alustada?

Vabahariduslikud koolitused aitavad sul endas selgusele jõuda ning vajalikke teadmisi ja oskusi omandada:

  • suhtlemise ja meeskonnatöö vallas
  • aja planeerimisel, eesmärkide seadmisel ja tegevuste ellu viimisel
  • ettevõtlikkuse arendamiseks
  • võõrkeelte õppimisel ja nutimaailmaga sõbraks saamisel

Avasta õppimise põnev maailm, kus puuduvad hinded ????! Ükskõik, kas valid alustuseks võõrkeele-, arvuti- või suhtlemiskoolituse, aitab see sul mõnusas pingevabas õhkkonnas õppimisega sõbraks saada. Kursused on mõeldud neile, kel on olnud vähem võimalusi osaleda elukestvas õppes.

Eesti Vabaharidusliit koos koolituskeskustega üle Eesti pakuvad tasuta kursusi õpi-, võõrkeele-, digi- ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks.

Kui leiad huvitava kursuse, siis uuri koolituskeskusest täpsemat infot sisu, toimumisaja ja sihtrühma sobivuse kohta.

Projekti IG4L2L raames valmis inspireeriv õpioskuste juhis õppijatele, mis sisaldab oma õpioskuste hindamise on-line küsimustikku ja soovitusi õpioskuste arendamiseks.

Nordplus täiskasvanuhariduse programm Nordplus Adult võimaldab täiskasvanutel minna õppima Põhjamaade rahvaülikoolidesse. Programmist on Põhjamaade rahvaülikoolis õppimiseks võimalik taotleda reisi- ja elamistoetust.

Õppima on võimalik minna Soome, Taani, Rootsi või Norra rahvaülikoolidesse, mis pakuvad õppimisvõimalusi erinevates valdkondades: ajalugu, kunst, muusika, sport, filosoofia, teater, fotograafia jne. Õppeperiood võib kesta ühest nädalast (k.a. sõidupäevad) kuni ühe aastani.

Taotleja peab enne eeltaotluse esitamist teavitama välja valitud koolitusasutust õppimise soovist ning leppima kokku õppe sisus, kestuses ja eelarves ning saama koolilt kinnituskirja.

Nordplus Adult taotluste esitamise tähtpäev on 1. veebruar 2020
Inglisekeelne eeltaotlus tuleb saata 15. jaanuariks 2020 aadressile: maire.loor@vabaharidus.ee
Vaata: Eeltaotluse vorm

Eeltaotlusele tuleb lisada vastuvõtva rahvaülikooli kinnituskiri, mis võib olla eletroonne.

Eesti Vabaharidusliidu kui Eesti poolse koordinaatori ülesandeks on täiskasvanud õppijate taotluste esitamine Nordplus’i täiskasvanuhariduse programmi koordineerivale büroole Kopenhaagenis ning aruandlus.

Rohkem  informatsiooni  Nordplus Adult programmi kohta  SA Archimedes kodulehelt  http://nordplus.archimedes.ee/taiskasvanuharidus/

2013-2014 õppis Verner Mägi Taanis Gymnastikhojsklolen i Ollerup (aruanneFinal Report).
2015 Reelika Vallas (aruanne)
2016 Risto Kukk (aruanne) ja Kati Saira (aruanne)
2016-17 Imre Liivak (aruanne)

Nordplus Adult õpirände küsimustega võib pöörduda Maire Loori poole: maire.loor@vabaharidus.ee
Telefon: 648 8100