Eesti Vabaharidusliit kutsub üles koguma õppijate lugusid!

Miks lood on head?
Lood on olnud ja on esmased õppimisallikad. Lood ümbritsevad meid aegade algusest alates. Nende kaudu õpime me maailma tundma, jagame ühiseid väärtusi, toidame fantaasiat ja kujutlusvõimet, saame inspiratsiooni ja vajadusel lohutust. Lugude kaudu on lihtne samastada end loo tegelastega, me leiame lugude kaudu vastuseid enda sees varjul olevatele küsimustele.

Mis kasu meie saame lugude kogumisest ja jagamisest?

  • Positiivse kogemusega õppijate lood suunavad ja julgustavad seni õppimisest kõrvale jäänuid enese täiendamise põnevale teele.
  • Võimaldab aru saada, et õppimine on elukestev protsess, mis aitab meil ümbritsevate muutustega kohaneda.
  • Jagades positiivset, aitab vaigistada õppimisega kaasneda võivaid hirme

Kus on lugude jagamise koht?

Kõik lood koondame kokku ja jagame EVHLi veebil.

  • Jagame lugusid sotsiaalmeedias
  • Lugude kaudu saad turundada omaenese koolituskeskust, kas selleks loodud veebilehel või sotsiaalmeedia konto kaudu.
  • Kasutades ära üleriigilist täiskasvanud õppija nädalat ja muid soodsaid hetki, saame pakkuda lugusid ka kohalikule meediale.

Hakkame lugusid koguma!

Abistav küsimustik lugude korjamiseks.
Kuidas leida lugusid? Pöördu inimese poole, kel tead olevat hiljutist toredat õpikogemust. Veel parem, kui see inimene on su enese koolituskeskusest. Uuri, kas ta on nõus oma kogemust jagama.

Intervjuu võib salvestada, aga võib ka paluda inimesel kirjalikul lasta mõtiskleda antud küsimuste üle. Või lihtsalt kuulata, panna märksõnad kirja ja paluda hiljem vajadusel õppijal lugu täiendada. See kõik oleneb kuulaja võimekusest (diktofoni olemasolu, transkribeerimise suutlikkus, mälu ja märksõnad ja eneseusaldus).

Siin on näidisküsimused, mis võiks olla aluseks toreda loo koostamisel:

1. Räägi lühidalt, millega sa oled oma elus tegelenud?
2. Mis andis tõuke õppima minekuks?
3. Räägi oma õppimisest, mis sulle meeldis ja mida saaks paremini?
4. Milline roll on õppimise puhul õpetajal/ koolitajal?
5. Kuidas lähedased on suhtunud sinu õppimisse?
6. Milline on olnud sinu suhtumine õppimisse erinevatel eluetappidel?
7. Mis on sinu jaoks õppimine?
8. Millised eelarvamused on sind õppimisega seoses kammitsenud?
9. Kas õppimine on mõjutanud sinu praegust elu?
10. Kas oleksid valmis veel midagi õppima?
11. Kui peaksid sõbrale nõu andma, siis millal võiks mõelda õppimise peale? Kas pigem ise õppida või pigem koos juhendajaga?

Küsimuste järjekorda võid muuta.

Kuula rääkijat, vajadusel toeta teda lisaküsimustega või mine kaasa kõneleja poolt pakutud uue, õppimisega seotud vaatekoha või teemapüstitusega.

Kui on oskust ja kogemusi, siis võid teha ka videoloo.

Kui oled vestluse salvestanud, siis tea, et transkribeerimisel võib olla abi veebipõhisest transkribeerimisprogrammist, mille leiad internetist ja mis on kasutajale tasuta: http://bark.phon.ioc.ee/webtrans/

P.S. ära unusta pilti tegemast või pilti küsimast inimeselt kellega loo teed.