EESTI VABAHARIDUSLIIT

VÄÄRTUSTADES ELUKESTVAT ÕPET

LOE EDASI

Juhtimine

Eesti Vabaharidusliidu (EVHL) kõrgeimaks organiks on liidu liikmete üldkoosolek, kus iga liidu liige on esindatud ühe esindajaga. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides liidu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või liidu muu organi pädevusse. Üldkoosolekute vaheajal täidab üldkoosoleku ülesandeid üldkoosoleku poolt liidu liikmete hulgast valitud volinike koosolek. Volinike volitused kehtivad 3 aastat.

Korraline üldkoosolek toimus 18. septembril 2019 , Estonia pst 5a, Tallinn

Juhatuse liige Ena Drenkhan (valitud volikogu poolt alates 18.09.2019 kolmeks aastaks)

Volinikud

Üldkoosolekul 18.09.19 valiti volinikeks:

Volinik               Kandidaadi esitaja:
Margit Düüna – Kuressaare Gümnaasium/Osilia
Reet Valgmaa – Õppekeskus Tõru
Mare Lilienthal – Eesti Pärimusmuusika Keskus
Krista Habakukk – Eesti Külaliikumine Kodukant
Janne Liidik –     Kuusiku Mõis MTÜ
Siirius Sikka –      Lõuna -Eesti Koolituskeskus MTÜ
Piia Karro-Selg – Raeküla Selts
Ants Kuningas – Eesti Külaliikumine Kodukant

Üldkoosolekul 27. aprillil 2018 valiti volinikeks:

Reet Valgamaa – Õppekeskus TÕRU
Reet Laja – Eesti Haridusfoorum
Mare Lilienthal – Eesti Pärimusmuusika Keskus, August Pulsti Õpistu
Ena Drenkhan – Eesti Rahvaülikoolide Liit
Margit Düüna – Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia
Krista Habakukk – Eesti Külaliikumine Kodukant
Terje Puistaja – Eesti Rahvapärimuse Kool

Volinikud ajavahemikul 16. aprill 2015 – 27. aprill 2018 olid:

Heli Kaldas – Eesti Rahvaülikoolide Liit
Ivo Eesmaa – Vabahariduse Õpetajate Selts
Leen Jõesoo – Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Reet Laja – Eesti Haridusfoorum
Mare Lilienthal – Eesti Pärimusmuusika Keskus, August Pulsti Õpistu
Reet Valgamaa – Õppekeskus TÕRU
Urve Gromov – Rahvakultuuri Keskus

Volinikud ajavahemikul 13. aprill 2012 – 16. aprill 2015 olid:

Ivo Eesmaa – Vabahariduse Õpetajate Selts
Leen Jõesoo – Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Urve Kaasik – Tartu Maanaiste Liit
Leonora Kraus – Eesti Rahvaülikoolide Liit
Reet Laja – Eesti Haridusfoorum
Katrin Niklus – Eesti Õpiringide Selts Semud
Anu Seeman – Eesti Rahvaülikoolide Liit