Projekti periood: 1.09.2019 – 31.08.2021

Erasmus+ strateegilise koostöö arendusprojekt.

Projekti juhtpartner on Eesti Vabaharidusliit, teised partnerid: European Center for Quality Ltd  Bulgaariast, Enoros Consulting Ltd Küproselt, Promimpresa SRL Itaaliast, Promozione Internazionale Sicilia Mondo Itaaliast, Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej I Edukacyjnej Poolast.

Projekt keskendub heaolu loova õpikeskkonna tagamisele täiskasvanuhariduses. Heaolu on omakorda aluseks tõhusale õpetamisele ja õppimisele ning oma potentsiaali kasutamisele.

Tähelepanu all on nii õppijate, koolitajate kui koolituste korraldajate heaolu tagamine ja selle seos õpikeskkonnaga. Täiskasvanute jaoks on sobival õpikeskkonnal väga suur roll ja sama kehtib koolitajate puhul, kes vajavad tõhusaks õpetamiseks kohast keskkonda. Samuti peavad end hästi tundma koolituste korraldajad, kes sageli jäävad tähelepanu alt välja.

Projekti esimeses etapis toimub sihtrühmade vajaduste kindlakstegemine, heaolu loova õpikeskkonna defineerimine, selle vastavuskriteeriumide väljatöötamine ja partnerriikide paremate praktikate kaardistamine. Teises etapis töötatakse välja koolitusmaterjalid ja toimuvad koolitajate koolitused, samuti koostatakse juhendmaterjal selle kohta, missugune on heaolu loov õpikeskkond. Kolmandas etapis viiakse läbi kohapealsed koolitused koolituskeskustele ja koolitajatele. Arendustegevustele järgneb tulemuste levitamine.