Erasmus+ strateegilise koostöö projekti fookuses on täiskasvanud õppijate oskus rakendada õpitut, lähtekohaks PIAAC-i tulemused partnermaades.
Projektis viidi läbi kaks küsitlust, rahvusvaheline koolitajate seminar, kus Eestist osales 6 koolitajat, ning rahvusvaheline seminar.

Projekti koordineeris Mateja Bela Ülikool Banska Bystricas (Slovakkia), projekti partnerid olid Krakovi Pedagoogika Ülikool, koolitusorganisatsioon Youth Watch Slovakkiast, Reykjaviki Ülikool ja Eesti Vabaharidusliit.

Projekti tulemustest saad lugeda praktika- ja poliitikasoovitustest “How to work with NEETs“ ja projekti aruandest „Adults Literacies as Benefit forInclusion and Equity. Reports on young adults being NEETs: Estonia, Iceland, Poland and Slovakia“.