Projekti periood: 01.04.2021 – 31.07.2021

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti eesmärk: Välja on töötatud Eesti Vabaharidusliidu koolitus- ja kompetentsikeskuse sotsiaalse ettevõtluse äriplaan koos finantsprognoosidega 2021-2023.

Projekti tulemusena kaardistatakse EVHLi liikmesorganisatsioonide personali ja koolitajate kompetents ning tehnilised ressursid. Selle baasil koostatakse pakutavate teenuste (koolitus ja nõustamine) kontseptsioon (kes, mida, kus ja mis tingimustel pakub) ning kuidas see toimub (sh turundus) ning ristkasutuse võimalused. Nii saab ka sisendi tulevaste andmebaaside loomiseks: koolitajad, õppekavad, ruumid, tehnilised vahendid, õppematerjalid, vabahariduse raamatukogu.