Projekti periood 01.04–31.07.2019.
Projekti toetasid Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Projekti nr AHE1_19-36.

Vabaühenduse arenguhüpet ettevalmistava projekti eesmärk oli Eesti Vabaharidusliidu liikmete, tegevmeeskonna ja koostööpartnerite koosloomena koostada arenguhüppe tegevuskava, et tõhustada Eesti Vabaharidusliidu tegevust huvikaitseorganisatsioonina ja tugevdada võrgustikku.