Projekti periood: 1.11.2016 – 30.04.2019

Euroopa Sotsiaalfondi projekt nr 2014-2020.1.06.16-0047. Projektijuht Maire Loor. Projekt lõppes 30. aprillil 2019.
Projekti raames korraldasid Eesti Vabaharidusliidu 28 partnerit kahe aasta jooksul kokku 88 koolitust, kogupikkusega 3039 akadeemilist tundi auditoorset tööd. Kursustel osales 1059 täiskasvanut, neist 209 meest ja 850 naist.

Koolitused toimusid kolme võtmepädevuse – võõrkeeleoskuse, digipädevuse ja sotsiaaloskuste (isikuarengu) arendamiseks.

Toimunud 88 koolitust olid järgmise jaotusega:

  • Võõrkeelteoskus, sh muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskus – 46 koolitust kogumahus 1855 ak.tundi
  • Digipädevuse 26 koolitust kogumahus 720 ak. tundi
  • Sotsiaalsete oskuste (isikuareng) 16 koolitust kogumahus 464 ak. tundi.

Koostati ja trükiti 5500 flaierit, mida jagati projektipartneritele. Nii EVHL kui projektipartnerid jagasid flaiereid tutvustamaks võrgustikku ja projekti koolitustel osalenute hinnanguid projektis toimunud koolituste kohta.

Toimus 14 koolituslaata ja muud koolituskeskuste koolitusi tutvustavat üritust. Osa projektipartnereid osalesid ühiselt laatadel, teised kutsusid osalema ka piirkonna teisi koolituste korraldajaid.

Koolitustel osalenud inimesed jagasid oma õpikogemusi, et julgustada ja innustada teisi täiskasvanuid õppima. Taolisi kogemusnõustamisi tehti koolituslaatadel, koolituskeskuste oma ruumides ja ka sellistes kohtades, kus inimesed olid kokku tulnud mingil teisel eesmärgil (näiteks käsitööringis või muus huviringis).