Projekti periood: 1.09.2018 – 30.06.2021 (Projekti abikõlblikkuse lõpptähtajaks on muudatusejärgselt 30. juuni 2021).

Projekti nr 2014-2020.1.06.16-0062 – projektijuht Maire Loor, kontakt: maire.loor@vabaharidus.ee.

Projekti peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projekti tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti käigus osalejatele pakutavate koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud  projekti seminarid, kogemusnõustamine ja koolituslaadad.

Projekti partnerid on:

1. Abja Koolituskeskus
2. Alu Rahvaõpistu Selts
3. Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus
4. Ontika Koolituskeskus
5. Eesti Rahvakultuuri Keskus
6. Elva Koolituskeskus
7. Haapsalu Rahvaülikool
8. Hiiumaa Arenduskeskus
9. Jakob Hurda nim.Põlva Rahvahariduse Selts
10. Juhan Kunderi Selts
11. Jõgeva Koolituskeskus
12. Koeru Haridus- ja Kultuuriselts
13. MTÜ Koostöökoda
14. Kose Kunstikeskus
15. Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskus Osilia
16. Lasva Käsitööselts
17. Lüllemäe Rahvaõpistu
18. MTÜ Meie Kalamaja
19. Paide Täiskasvanute Keskkool (Paide Rahvaülikool)
20. Pärnu Vanalinna Koolituskeskus
21. Rääma Noorte Ühing Noorus MTÜ (Pärnu Rahvaülikool)
22. Saaremaa Õppekeskus
23. Selts Raeküla
24. Tartu Haritlaste Liit
25. Tartu Maanaiste Liit
26. Tartu Rahvaülikool
27. MTÜ TK & Partnerid
28. Viru Koolituskeskus

Tasuta koolitused 2021