Projekti periood: 1.09.2018 – 30.06.2021 (Projekti abikõlblikkuse lõpptähtajaks on muudatusejärgselt 30. juuni 2021).

Projekti nr 2014-2020.1.06.16-0062 – projektijuht Maire Loor, kontakt: maire.loor@vabaharidus.ee.

Projekti peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projekti tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti käigus osalejatele pakutavate koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud  projekti seminarid, kogemusnõustamine ja koolituslaadad.

Tasuta koolitused 2020