Projekti periood: 01.06.2018 – 31.05.2021 (NB projekti on pikendatud)

Erasmus+ õpirände projekt, kuhu on plaanis kaasata 28 vabahariduslike koolituskeskuste koolitajat, koolitusjuhti ja koolituste korraldajat, kes vastutavad koolituskeskuses õpikeskkonna loomise ja õppe kvaliteedi eest ning kes on seotud madalama haridustasemega täiskasvanute koolituse teemadega.

Projektis on planeeritud kahte tüüpi õpirändeid:

  • koolitusüritustel osalemine Belgias ja Leedus
  • töövarjuna koolituskeskuste külastamine Norras, Soomes, Slovakkias ja Saksamaal

Projektist kaetakse järgmised õpirändega seotud kulud: sõidukulud sihtkohta ja tagasi, majutuskulud, toitlustuskulud, reisikindlustuse kulud.

Esimese õpirändena osaleti Belgias konverentsil “Transforming lives, society and adult education through outreach, empowerment and diversity“, külastati Euroopa Parlamenti ja elukestva õppe ühendust „Lifelong Learning Platform“, et teada saada kuidas kujundada motiveerivat õpikeskkonda ja seda hoida, kuidas õpioskused mõjutavad õpihoiakuid ja kuidas arendada õpioskusi, mis on Euroopa parlamendi roll täiskasvanute hariduse toetamisel ja milliseid täiskasvanuhariduse võimalusi pakub projekt „Life Skills“.

Suvel 2019 osalesid EVHL liikmete esindajad Balti Suvekoolis Leedus Pasvalyses, kus läbivaks teemaks oli emotsioonide roll täiskasvanute õppimises.

Veebruaris 2020 toimus õpiränne Soome.

Tulemas on õpiränded Norra (osalejad on valitud), Slovakkiasse ja Saksamaale.

Lisainfo: Margit Düüna, kontakt: evhl@vabaharidus.ee.

Vt täiendav info ja avalduse vorm.