Projekti kestvus: 15.01.2021 – 14.01.2024 (36 kuud)

Eesti Vabaharidusliit on partneriks rahvusvahelises poliitikate kujundamise (Key Action 3) projektis „RegALE: Regional capacity for Adult Learning and Education“

RegALE eesmärk on suurendada piirkondlike täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide mõju ja jätkusuutlikkust, luues või tugevdades omakorda võrgustikke nende ning kohalike omavalitsuste vahel.

Projekti tulemuseks on partnerite (sh nende liikmete ja sihtrühmade) paranenud suutlikkus tulla toime väljakutsega, luua koostööstruktuure ja edendada täiskasvanuharidust oma piirkonnas.

Projekti vahe-eesmärgid on:

 • Taustaaruanne täiskasvanuhariduse väljakutsete ja võimaluste kohta oma piirkonnas;
 • Õppimiskultuuri edendavate heade praktikate kogu (repositoorium);
 • Vastastikõpe (peer learning) ja suutlikkuse suurendamine;
 • Vastastikõppe veebiseminarid;
 • Juhtumiuuringud ja uute kogemuste tutvustamine;
 • Teekaart (road map) õppivate piirkondade ja linnase arendamiseks;
 • Poliitilised soovitused riiklikele ja Euroopa poliitikakujundajatele.

Projekti sihtrühmadeks on:

 • Kohalikud omavalitsused, kes tegelevad elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse poliitikaga;
 • Täiskasvanuhariduse ühendused (sh nende töötajad);
 • Kohalike omavalitsuste jt kohaliku tasandi täiskasvanuhariduse poliitika kujundavate asutuste ning organisatsioonide ametnikud;
 • Täiskasvanute koolitajad;
 • Euroopa ja riiklikul tasandil tegutsevad poliitikakujundajad (sealhulgas ELi institutsioonides).

Partnerid:

 1. European Association for the Education of Adults (EAEA), Belgia – projekti koordinaator
 2. European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL), Belgia – projekti koordinaator
 3. Varaždin County, Horvaatia
 4. Vestland County Council (VCC), Norra
 5. Hellenic Association of Adult Education (HAEA), Kreeka
 6. AONTAS, Iirimaa
 7. Learning and Work Institute, UK
 8. Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V. (VHS BW), Saksamaa
 9. Vuxenutbildningen Borås, Rootsi
 10. University of Siena-Department of Sciences of Education, Human Sciences and Intercultural Communication, Itaalia
 11. Eesti Vabaharidusliit

Assotsieerunud partnerid: Region Västra Götaland (Sweden), Ministerium für Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Germany), Norwegian Association for Adult Learning (Norway),  Tuscany region (Italy), Municipality of Larissa (Greece), Municipality of Thermi (Greece), Forum for Adult Learning in Northern Ireland (UK)

Lisainfo: https://eaea.org/our-work/projects/regale/