Projekti kestvus: 01.10 2020 – 30.11.2022

Eesti Vabaharidusliit on partneriks Tartu Kutsehariduskeskuse Erasmus+ strateegilise koostöö projektis „Smart outreach by informing, inspiring and engaging adult learners“, mis keskendub kaasaegsetele teavitustegevustele täiskasvanuhariduses.

Projekti laiem eesmärk on suurendada täiskasvanute huvi õppimise vastu, kasutades uusi ja kaasavaid viisid potentsiaalsete täiskasvanud õppijatega suhtlemiseks.

Projektil on kolm konkreetset eesmärki:

1) luua meetodid täiskasvanute koolitusasutustele ja anda kaasaegset teavet osalevate organisatsioonide töötajatele, kuidas informeerida, innustada ja kaasata täiskasvanud õppijaid;

2) kaardistada ja testida uuenduslikke kommunikatsiooni- ning turundusvahendeid ja tutvustada neid täiskasvanuhariduse valdkonna tegijatele;

3) edendada nutikat teavitustööd (smart outreach).

Projekti planeeritud väljundid on:

1) 67 töötajat seitsmest partnerorganisatsioonist osalevad kolmel 3-päevasel rahvusvahelisel ühiskoolitusel;

2) koostatakse (sh tõlgitakse) ja avaldatakse elektrooniliselt juhendite pakett, kuidas efektiivsemalt kaasata täiskasvanud õppijat;

3) viiakse ellu 5 pilootkampaaniat;

4) toimub veebiseminar “Nutikas teavitamine: praktilised abivahendid ja näpunäited” (ingliskeelsete subtiitritega)

5) toimuvad 5 promoüritust, kuhu on kaasatud  vähemalt 100 täiskasvanuhariduse korraldajat.

Toimuvad ka projektikoosolekud, mis on planeeritud nii online kui füüsiliste kohtumistena.

Projekti juhtpartner on Tartu Kutsehariduskeskuse, partnerid lisaks Eesti Vabaharidusliidule: Sdrudzenie Znam I Moga (Bulgaaria), Cooperativa Sociale Prometeo onlus a Mutualità Prevalente (Itaalia), CIAPE – Centro Italiano Per L’apprendimento Permanente (Itaalia), Helsinki Business College OY (Soome), Magenta Consultoria Projects SL (Hispaania).

Lisainfo:

Kaire Mets, Tartu Kutsehariduskeskuse turundusjuht: kaire.mets@khk.ee