Projekti eesmärgiks oli suurendada täiskasvanute koolitajate professionaalsust võtmeoskuste õpetamisel erinevatele sihtgruppidele.

Projekti tulemusena valmis täiskasvanute koolitajate koolituse väljundipõhine raamõppekava, mis tõlgiti inglise, saksa, prantsuse, itaalia, portugali, kreeka, rootsi ja eesti keelde. Lisaks kaardistati täiskasvanute koolitajate koolitamise praktikad ja töötati välja soovitused raamõppekava rakendamiseks.

Projekti koordinaator oli ETKA Andras (Eesti) ja lisaks Eesti Vabaharidusliidule olid partneriteks Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda (Portugal), Global Learning & Skills Partnership (Suurbritannia), Hälsingland Education Association (Rootsi), Schweizerischer Verband für Weiterbildung (Šveits), Thessaloniki Aristotelese Ülikool (Kreeka).

Tulemused:

1. Ülevaade täiskasvanute koolitajate koolitamise kogemusest ja praktikatest (Mapping of the Practices in the Field of Adult Educators` Training)

2. Raamõppekava eesti keeles, raamõppekava inglise keeles

3. Soovitused raamõppekava rakendamiseks (Recommendations for Implementation of the CF)