TASUTA koolituse eesmärk on osalejate suurenenud teadlikkus täienduskoolituse kvaliteedi tagamisest,  õppekavaarendusest ja heaolu loova õpikeskkonna kujundamisest.

Koolitus toimub 8. septembril 2020 Tallinnas J.Vilmsi 55 kl 10.30-17.00.

Koolituse maht on 14 tundi, sh 7 tundi auditoorset tööd ja 7 tundi iseseisvat tööd.
NB Osalemiseks on vajalik eelnev materjalidega tutvumine (saadetakse registreerunutele 3.09).

Teemad:

 1. Heaolu ja projekti „A Step forward in Wellbeing in the field of Adult Education“ tutvustus;
 2. Koolituse kavandamine ja õppekava koostamine:
 • Sihtrühma defineerimine ja õpivajaduste väljaselgitamine;
 • Õppetöö eesmärgistamine ja õppekava koostamine;
 • Õpiväljundite sõnastamine;
 • Hindamine ja õppekava sidusus.
 1. Täienduskoolituste kvaliteet ja igapäevatöö korraldus täienduskoolitusasutuses:
 • Täienduskoolituse kvaliteedi hindamine Eestis ja lävendipõhine hindamine, sh koolituskeskuse veebileht;
 • Euroopa täiskasvanuhariduse kvaliteedi hindamise süsteemi EQM tutvustus;
 • Täiskasvanute koolitaja roll kvaliteedi tagamisel ja koolitaja kutse;
 • Tagasiside kogumine ja roll.

Koolitajad: Margit Düüna, Kadi Kass, Ene Raid.

Koolitajatel on koolituste läbiviimise kogemus õpetatavate teemade lõikes ja kõrgharidus, Margit Düünal täiskasvanute koolitaja kutse tase 7.

Osalejatele väljastatakse tõend.

Registreerumine: https://forms.gle/3wFSe7J77W8mAnQF9