TASUTA koolituse eesmärk on osalejate suurenenud teadlikkus täienduskoolituse kvaliteedi tagamisest,  õppekavaarendusest ja heaolu loova õpikeskkonna kujundamisest.

Koolitus toimub 8. septembril 2020 Tallinnas J.Vilmsi 55 kl 10.30-17.00.

Koolituse maht on 14 tundi, sh 7 tundi auditoorset tööd ja 7 tundi iseseisvat tööd.
NB Osalemiseks on vajalik eelnev materjalidega tutvumine (saadetakse registreerunutele 3.09).

Teemad:

 1. Heaolu ja projekti „A Step forward in Wellbeing in the field of Adult Education“ tutvustus;
 2. Koolituse kavandamine ja õppekava koostamine:
 • Sihtrühma defineerimine ja õpivajaduste väljaselgitamine;
 • Õppetöö eesmärgistamine ja õppekava koostamine;
 • Õpiväljundite sõnastamine;
 • Hindamine ja õppekava sidusus.
 1. Täienduskoolituste kvaliteet ja igapäevatöö korraldus täienduskoolitusasutuses:
 • Täienduskoolituse kvaliteedi hindamine Eestis ja lävendipõhine hindamine, sh koolituskeskuse veebileht;
 • Euroopa täiskasvanuhariduse kvaliteedi hindamise süsteemi EQM tutvustus;
 • Täiskasvanute koolitaja roll kvaliteedi tagamisel ja koolitaja kutse;
 • Tagasiside kogumine ja roll.

Koolitajad: Ena Drenkhan, Margit Düüna, Kadi Kass, Ene Raid.

Koolitajatel on koolituste läbiviimise kogemus õpetatavate teemade lõikes ja kõrgharidus, Ena Drenkhanil ja Margit Düünal täiskasvanute koolitaja kutse tase 7.

Osalejatele väljastatakse tõend.

Registreerumine: https://forms.gle/3wFSe7J77W8mAnQF9