Nordplus täiskasvanuhariduse programm Nordplus Adult võimaldab täiskasvanutel minna õppima Põhjamaade rahvaülikoolidesse. Programmist on Põhjamaade rahvaülikoolis õppimiseks võimalik taotleda reisi- ja elamistoetust.

Õppima on võimalik minna Soome, Taani, Rootsi või Norra rahvaülikoolidesse, mis pakuvad õppimisvõimalusi erinevates valdkondades: ajalugu, kunst, muusika, sport, filosoofia, teater, fotograafia jne. Õppeperiood võib kesta ühest nädalast (k.a. sõidupäevad) kuni ühe aastani.

Taotleja peab enne eeltaotluse esitamist teavitama välja valitud koolitusasutust õppimise soovist ning leppima kokku õppe sisus, kestuses ja eelarves ning saama koolilt kinnituskirja.

Nordplus Adult taotluste esitamise tähtpäev on 1. veebruar
Inglisekeelne eeltaotlus tuleb saata 15. jaanuariks 2020 aadressile: maire.loor@vabaharidus.ee
Vaata: Eeltaotluse vorm

Eeltaotlusele tuleb lisada vastuvõtva rahvaülikooli kinnituskiri, mis võib olla elektroonne.

Eesti Vabaharidusliidu kui Eesti poolse koordinaatori ülesandeks on täiskasvanud õppijate taotluste esitamine Nordplus’i täiskasvanuhariduse programmi koordineerivale büroole Kopenhaagenis ning aruandlus.

Rohkem  informatsiooni  Nordplus Adult programmi kohta  SA Archimedes kodulehelt  http://nordplus.archimedes.ee/taiskasvanuharidus/

Nordplus Adult õpirände küsimustega võib pöörduda Maire Loori poole: maire.loor@vabaharidus.ee
Telefon: 648 8100