2020. aasta alguse läbi viidud liikmeküsitluses palusime nii tagasisidet eelmise aasta tegevustele, kui ka uurisime ootusi laiemalt. Andmeid analüüsides tuleb arvestada, et Eesti Vabaharidusliidu liikmeskonda kuulub ka suuremaid katusorganisatsioone ning on liikmeid, kelle põhitegevuse hulka igapäevane koolitamine ei kuulu.

Vaata kokkuvõtet siit!