Eesti Vabaharidusliidu üldkoosolek toimus 31. märtsil. Osales 47 organisatsiooni (koos volikirjadega). Koosolekut juhatas Janne Liidik.

Arutlusel ja otsustamisel oli palju olulisi teemasid. Kokkuvõte tulemustest:

  • Kinnitati 2020. a majandusaasta aruanne.
  • Võeti vastu Eesti Vabaharidusliidu arengustrateegia 2021-2035 koos kommunikatsiooniplaaniga.
  • Kinnitati 2021. a tegevuskava ja eelarve.
  • Valiti uued liikmed volikokku: Kaidi Kornak, Aslan Liivak, Monika Tomingas, Ülle Jääger, Ingrid Põldemaa ja taasvaliti Margit Düüna ning Reet Valgmaa. Volikogu jätkab 10-liikmelisena.
  • Moodustati töörühm põhikirja muutmiseks. Näiteks on põhikirjast puudu liikmete õigused ja kohustused.

Suur tänu kõigile osalejatele ja panustajatele!

Liikmete, volikogu ja juhatuse ühises koostöös jätkuvad liidu tegevused uute seatud sihtide elluviimisel:

  • Eesti Vabaharidusliit on mõjukas vabaharidust edendav valdkondliku huvikaitse teostaja ja juhtiv arvamusliider täiskasvanuhariduse poliitika kujundamises nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.
  • Eesti Vabaharidusliit on professionaalselt juhitud majanduslikult toimetulev õppijatele suunatud organisatsioon üle-eestilise liikmeskonnaga.