Eesti Vabaharidusliidu liikmed koosseisus: Terje Puistaja, Külliki Bode, Kätli Saarkoppel-Kruuser, Janne Suits, Urve Gromov ja Margit Düüna arutlesid ja panid kirja ettepanekud uue täiskasvanute koolituse seaduse väljatöötamiskavatsusse. Aitäh kõikidele, kes kaasa mõtlesid ning oma ettepanekud meile lähetasid! Ühistöö tulemusega saad tutvuda siin