Esindaja: Maie Sepper
Pk 9, Keskkooli 1a, 79512 Rapla
Tel. 485 6438
alu.rahvaopistu@mail.ee
www.alurahvaopistu.ee