Esindaja: Ene Kaas
Lüllemäe, 68116 Valgamaa
Tel/faks 769 7245, 5330 1511
enekaas@gmail.com
www.opistu.net.ee