Seoses uute piirangute kehtestamisega alates 14.12.2020 viisime liikmete hulgas läbi kiirküsitluse, et teada saada piirangute mõju ulatust ja kaardistada hetkeolukorda koolituskeskuste igapäevatöös. Saatsime küsimustiku liikmetele 10.12.2020 ja vastused laekusid 10.-14.12.2020.

Küsimustele vastas kogu liikmeskonnast 42% ehk 27 liiget. Üldistatuna võib väita, et viiruse levik ning sellega kaasas käivad piirangud on mõjutanud kõiki koolitusorganisatsioone.

Küsitluse detailsemad tulemused leiad siit.