Taas on alanud kandidaatide esitamine tublide elukestvas õppes osalejate ja toetajate tunnustamiseks. Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus-, era- kui ka kolmandas sektoris

Tunnustatakse:

  • aasta õppijat,
  • õpitegu,
  • õppijasõbralikku tööandjat,

Kandidaadid esitatakse 7.  juuniks 2020 kas elektroonselt või maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatorile vastaval taotlusvormil. Vormid on leitavad ETKA Andrase kodulehel https://www.andras.ee/tunnustamine.

Kandidaate võivad maakondlikuks/vabariiklikuks tunnustamiseks esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Organisatsioonid ja isikud võivad kahe soovitaja olemasolul tunnustust taotleda ka ise.

Tunnustatute valimine toimub kõigis kategooriates kahel tasandil: maakondlikul ja üleriigilisel.
Palun esitage kandidaate! Tunnustamist väärt inimesi, tegusid ja organisatsioone on meie ümber palju, märkame neid ning tõstame esile!

Tavapäraselt leiab pidulik tunnustamissündmus aset täiskasvanud õppija nädalal, sel aastal 9. oktoobril. Täiskasvanud õppija nädal 2020 toimub 7. – 16. oktoobrini.