Lugude rääkimine on tõenäoliselt üks vanimaid teadmise edasi andmise viise. Meil kõigil on oma lugu. 2019. aastal jõudis meie liikmete ühisel toel elektrooniliste kaante vahele Vabaharidusliidust rääkiv e-raamat „Kasvamise lugu“.

Jätkame lugude kogumisega, aga võtame nüüd ette neist isiklikumad, meie õppijate lood, mis inspireerivad, õpetavad ja arendavad meid kõiki, et kasvada koos, sest lood loevad.

Meie tegevust toetab Aktiivsete Kodanike Fond, kes aitab viia ellu projekti „Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine“, mille üheks osaks on õppijate lood „Lood loevad“. Kutsume kõiki üles jagama oma õppijate lugusid, nende lugusid, keda õppimine on positiivselt mõjutanud, kes saavad ja tahavad jagada oma kogemusi edukatest õpisündmustest.

Palun andke meile teada õppijatest, kes on teile silma jäänud, vahvatest tegevustest, kuhu õppimise teel on jõutud ja/või mis on mõjutanud teisigi. Te võite need lood ise kirja panna või anda teada õppijate ja nende tegude kohta koos kontaktidega, et saaksime nendega ise ühendust võtta ja korraldada loo kaante vahele jõudmise.

Infot ootavad projekti kommunikatsioonispetsialist Iiris Saluri: saluri.iiris@gmail.com ja projektispetsialist Anne Neroda: anne.neroda@vabaharidus.ee.

Jaga oma toredaid lugusid, sest lood loevad!