Eesti Vabaharidusliidu liige MTÜ Külaliikumine Kodukant kutsub Eesti Vabaharidusliidu liikmeid ja teisi maapiirkondades tegutsevaid organisatsioone üles liituma „Maal Elamise päevaga“, mis sel aastal toimub 26. septembril!

Tegemist on külastuspäevaga, mille fookuses on elukeskkond maal koos seal toimivate teenuste, seltsitegevuse, vaba aja võimaluste, töökohtadega ning pakutavate elukohtadega.

Päeva laiem  eesmärk on koostöös valdadega anda ühiskonnale tõesem ja vahetum arusaam sellest, kuidas maal elatakse, töötatakse ja toimetatakse.

Kes on peamised külastajad?

  • pered ja üksikisikud, kellel mõlgub mõttes soov vahetada elukohta linnast maale või ühest maapiirkonnas teise.
  • kohalik kogukond ise, kelle eneseteadvust ja kogukonna tunnet päev tõstab. Kuna maaelu maine kandjateks on eelkõige maal elavad inimesed ise, siis võimaldab päev ka neil endil  oma elukeskkonda uue pilguga näha ning sellest edaspidi uhkusega rääkida.

Ühise ajaperioodi sees on avatud külastajatele koolid, lasteaiad, hooldekodud, huvialaringid, noortekeskused, külakogukonnad, seltsid, tööjõudu vajavad ettevõtted, vallamaja ja teeninduspunktid jm.

See on hea võimalus teha ennast (tasuta) nähtavaks ja leida uusi ning potensiaalseid kaasamõtlejaid ning õppijaid! Valid ise, kas avad sel päeval oma uksed külastajatele või lähed kohapeale enda tegemistest rääkima! Uuri, kas Sinu vald on ennast osalejaks registreerinud https://xn--maalelamisepev-hib.ee/kaart/ ning anna oma osalemissoovist valla kontakisikule märku! Aega selleks on augustikuu lõpuni.

Kõigest lähemalt https://xn--maalelamisepev-hib.ee/

Küsimuste korral aitab kaasa mõelda ja lahendusi leida:

Krista Habakukk
Maal Elamise päeva korraldusmeeskonna üldjuht
Tel: 555 33 990
krista@kodukant.ee

Tule tee ennast nähtavaks ja osale Maal Elamise päeval 26.09.2020!