Eesti Vabaharidusliidu algatus „Võtmepädevuste arendamine vabahariduslikes koolituskeskustes ja rahvaülikoolides“ märgiti ära Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA)  Grundtvigi auhinna laureaadi tiitli väljakuulutamisel. Laureaaditiitliga pärjati sel aastal Larissa linna (Kreeka) kodanike ülikooli projekti.

Grundtvigi auhinnaga tunnustatakse täiskasvanuhariduse tippsaavutusi. Auhind tõstab esile projekte, mis kannavad edasi uusi ideid, partnerlussuhteid, metoodikaid ja arusaamu täiskasvanuharidusest.

Eesti poolt konkursile esitatud projektide raames viidi aastatel 2016 – 2020 Eestis läbi üle 400 koolituse, kus osales rohkem kui 5000 õppijat, kel oli võimalus parandada oma sotsiaalseid- ja õpioskusi,  digitaalset kirjaoskust, arendada algatusvõimet ja ettevõtlikkust, õppida võõrkeeli, sh ka eesti keelt võõrkeelena. Koolitused toimusid koostöös kohalike kogukondadega.

Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni EAEA annab Grundtvigi auhinda välja alates 2003. aastast. 2020.a teemaks oli teavitus- ja õppimisvõimaluste loomine (outreach and accesss). Eesti Vabaharidusliit on Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni liige.

Loe kõikidest edukateks tunnistatud 2020.a projektidest lähemalt EAEA veebilehelt:  https://eaea.org/our-work/capacity-building/eaea-grundtvig-award/eaea-grundtvig-award-publications/?fbclid=IwAR1um1MEabiuP6R5MOGUe5SVhdSqPGy5mwOdMn5-7gfJfxT7TQ-EjkwftyE