Vabaharidusliidu poolt ellu kutsutud õpilugude kogumise projekti „Lood loevad“ raames on kirja saanud esimesed täiskasvanud õppijate lood, kus tähelepanu on keskendunud õppimisele ja sellega kaasnenud kogemustele.

„Iga päev toob endaga kaasa midagi uut, aga millal teadvustatakse uut õppimisena. Mis hetkest algab õppimine, kas see toimub vaid koolis ja koos õpetajaga või saab ka päris ise ja omaette õppida. Need on küsimused, millele otsime vastuseid läbi õppijate lugude,“ ütles Eesti Vabaharidusliidu tegevjuht.

Lood loevad, sest nende kaudu on õpitud maailma tundma, jagatud ühiseid väärtusi, toidetud fantaasiat ja kujutlusvõimet, saadud inspiratsiooni ja vajadusel lohutustki. Lugude kaudu on lihtne samastada end loo tegelastega ja leida vastuseid varjul olevatele küsimustele.

„Vabaharidusliit usub, et täiskasvanud õppijate ausad lood inspireerivad inimesi õppimist mõtestama ja julgustavad kauaks kõrvalejäänuid õppimisega uuesti alustama. Kutsume jätkuvalt üles oma põnevaid ja kordumatuid õpiteekondi meiega jagama,“ julgustab Drenkhan.

„Lood loevad“ kampaania viiakse ellu projekti “Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine” ühe tegevusena.

Vabahariduslik õpe on iga inimese vabatahtlik enesetäiendamine, mille eesmärgiks on elada, õppida ja areneda ühiskonna täisväärtusliku liikme ja kultuurikandjana.

Õppijate lugudega saad tutvuda siin https://vabaharidus.ee/lood-loevad/

Vabaharidus on õppimise vabadus ja rõõm!