Kuna viimastel päevadel on oluliselt kasvanud koroonaviirusesse haigestumine, siis teeb see kindlasti ka teid murelikuks.  Oleme koostanud ettepanekud, kuidas korraldada õppetööd vabahariduslikes koolituskeskustes. Ehk on juuresolevast materjalist teile abi! Loomulikult olete oodatud helistama-kirjutama, kui soovite nõu pidada.
Kindlasti lähtuge Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest ning ka omaenda kainest mõistusest.