POSITIIVNE PSÜHHOLOOGIA PRAKTIKAS

Sihtgrupp: Täiskasvanutega tegelevad koolitajad, õpetajad, nõustajad, juhendajad

Kursuse teemad: Positiivse psühholoogia põhimõtted. Positiivsete emotsioonide tähtsus, positiivsete emotsioonide suurendamine ja tunnete juhtimine. Emotsionaalne, psühholoogiline ja füüsiline heaolu. Inimese sünnipärased tugevused, nende väljaselgitamine- käitumise mõistmine ja muutmine. Praktilised sammud heaolu suurendamiseks. Positiivse psühholoogia põhimõtete rakendamine hariduses ja organisatsioonides.

Koolitaja: Kaia Köster MA

Koolituse maht: 48 akadeemilist tundi

Kursuse õpiväljundid:
Õppekava läbinud on teadlikud positiivse psühholoogia printsiipidest ja teoreetilisest taustast, mõistavad, kuidas välja selgitada sünnipäraseid tugevusi ja arendada optimismi ning enesehinnangut, oskavad positiivse psühholoogia põhimõtteid rakendada praktikas enda elu ja organisatsioonide efektiivsemaks ja rahuldustpakkuvamaks toimimiseks

Kursust rahastati Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi poolt programmi “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” (1.1.0603.08-0002) kaudu.