Täiskasvanute õpetaja meistrikursus

Täiskasvanute õpetaja meistrikursuse õppekava aluseks on õpetaja eeldatavad pädevused. Läbitavad moodulid toetavad täiskasvanute õpetaja toimetulekut erinevate rollidega: õpetaja, juhendaja, korraldaja, kultuurikandja ja kodanik.
Kursuse läbimine on üheks eelduseks täiskasvanu õpetaja/andragoogi kutse saamiseks.
Sihtgrupp: vabahariduslike koolituskeskuste õpetajad/koolitajad.

Täiskasvanute õpetaja meistrikursus raamatukoguhoidjatele

Kursuseid rahastati Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi poolt programmi “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” (1.1.0603.08-0002) kaudu.