Hea vabahariduse õpetaja!

Küllap nõustud, et heade õpitulemuste saavutamiseks ei piisa üksnes Sinu kui õpetaja jõupingutustest; sama oluline on ka õppeprotsessi teise osapoole – õppija – panus.

Vältimaks õpihuvi kadumist, peaks õppija süsteemselt tegelema oma õppimise reflekteerimisega. Olulisimad küsimused, millega õppija silmitsi seisab, on: kuidas oskuslikult aega kasutada? Kuidas külluslikust informatsioonist noppida välja olulisim ning seda käepäraselt „hoiustada“? Kuidas säilitada õpimotivatsiooni? Kuidas saavad mind ümbritsevad inimesed mind õppimisel toetada?

Projekti “Inspiring Guide for Learn to Learn” IG4L2L (2016-2018)* raames töötati välja enesehindamise küsimustik täiskasvanud õppijale. Küsimustiku täitmine võimaldab hinnata enda kui õppija oskusi ja selgitada, millised on tugevad küljed ja milliste õpioskuste arendamisega tuleks tegeleda.

Vaata videot, kus Merle Lõhmus tutvustab küsimustikku.

Küsimustikku on võimalik täita: http://et.learntolearn.eu/test/enesehindamise-kusimustik-opioskuste-kohta/

Oma nõustamisoskuste arendamisel on abi ka õppematerjalist “Täiskasvanute nõustamine haridusteel“.