Vabahariduslike koolituskeskuste, organisatsioonide juhtide täienduskursus

Kursuse läbinu saab ülevaate täiskasvanuhariduse korraldusest ja arengusuundadest Eestis ja maailmas, praktilise kogemuse ennastjuhtivast õppimisest, võimaluse reflekteerida erinevate õppemeetodite ja -keskkondade sobivust oma isiksuslike ressurssidega, kogeda oma “Professionaalse mina” kindlustumist, koostöö-, planeerimise ja delegeerimisoskusi, mis väljenduvad ühistegevustes erinevate koolituskeskuste ja kultuuriasutuste vahel jms.

Sihtgrupp: vabahariduslike koolituskeskuste/organisatsioonide juhid.

Õppekava “Vabahariduslike koolituskeskuste, organisatsioonide juhtide täienduskursus”

Kursust rahastati Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi poolt programmi “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” (1.1.0603.08-0002) kaudu.