Veebikursused koolitajatele: Saarlased pakuvad uusi veebikursusi

Saaremaa koolituskeskusel Osilia valmis projekti T4TEMP raames põnev lehekülg https://neettools.eu, mis on mõeldud abiks noorte täiskasvanute ja raskesti haaratavate sihtgruppidega töötavatele koolitajatele.

Projekti eesmärgiks on aidata elus paremini hakkama saada NEET-noortel ehk noortel mittetöötavatel ja -õppivatel täiskasvanutel. Selleks, et suurendada nende noorte osalemist tööturul ja hariduses, keskendub projekt antud sihtrühmaga tegelevatele koolitajatele ja noorsootöötajatele, pakkudes neile parimaid praktikaid ja töömetoodikaid. Esmalt analüüsiti rahvusvahelist täiskasvanud õpetajate võrdlusuuringut ja NEET sihtrühma, et mõista, millised vajadused koolitajatel ja noortel on.

Uuringu tulemusena loodi e-õppe töövahendite komplekt ja kursused, mis on kõigile koolitajatele, nõustajatele ja noorsootöötajatele vabalt kasutatav leheküljel https://neettools.eu .Kursus koosneb moodulitest, mis aitavad koolitajatel rollimängude, harjutuste ja rühmatööde kaudu arendada NEET-noorte töövalmidust, liikuvust, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Universaalsed moodulid sobivad kasutamiseks ka teiste sihtrühmade koolitamisel.

ERASMUS+ KA2 projektis “Tools 4 Trainers to Empower NEETs” osalesid lisaks Osiliale Itaalia, Kreeka, Küprose, Hispaania ja Ühendkuningriikide partnerid.