Projekti periood: 01.04.2020 – 31.03.2021 (projekti kestust on pikendatud kuni 30.04.2021)

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Projekti lõppeesmärgina suureneb õppijate teadlikkus vabaharidusest ja info on õppijaile paremini kättesaadav. Koolituskeskused oskavad ellu viia tõhusamaid kommunikatsioonitegevusi ja see toimub koordineeritult, ühtse plaani alusel. Samuti paraneb koostöö nii vabahariduslike koolituskeskuste vahel kui KOVde ja teiste piirkondlike sidusgruppide ning -organisatsioonidega.

Otsesed tulemused:

Projekti „Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine“ virtuaalne lõpuseminar toimub 16. aprillil kell 14.00 – 16.30.

Lõpuseminari päevakava on leitav siit.

Kommunikatsiooniprojekti lõpuseminari esitlused:

Projekti „Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine“ virtuaalne lõpuseminar

Täiskasvanuhariduse teavituskampaania märgatavuse uuringu tulemused

Kuidas kaasavalt edendada kogukondades vabahariduslikku mõtteviisi

Kommunikatsioonitegevused täiskasvanutele kutsehariduses

Vähemate võimalustega õppijate õppesse kaasamisest täiskasvanute gümnaasiumide näitel

Eesti Vabaharidusliidu kommunikatsiooniplaan – kasu koolitusasutustele