Uudised

Uudised2020-10-29T08:20:54+00:00

Vabaharidusliidu algatus sai väärika tähelepanu osaliseks

Eesti Vabaharidusliidu algatus „Võtmepädevuste arendamine vabahariduslikes koolituskeskustes ja rahvaülikoolides“ märgiti ära Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA)  Grundtvigi auhinna laureaadi tiitli väljakuulutamisel. Laureaaditiitliga pärjati sel aastal Larissa linna (Kreeka) kodanike ülikooli projekti. Grundtvigi auhinnaga tunnustatakse täiskasvanuhariduse tippsaavutusi. Auhind tõstab esile projekte, mis kannavad edasi uusi ideid,

26. november. 2020|

Ettepanekud õppetöö korraldamiseks vabahariduslikes koolituskeskustes

Kuna viimastel päevadel on oluliselt kasvanud koroonaviirusesse haigestumine, siis teeb see kindlasti ka teid murelikuks.  Oleme koostanud ettepanekud, kuidas korraldada õppetööd vabahariduslikes koolituskeskustes. Ehk on juuresolevast materjalist teile abi! Loomulikult olete oodatud helistama-kirjutama, kui soovite nõu pidada. Kindlasti lähtuge Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest

19. november. 2020|

Täiskasvanuhariduse foorum

12. novembril toimub ETKA Andrase eestvedamisel ja Urmas Vaino juhtimisel veebipõhine täiskasvanuhariduse foorum, kus heidetakse pilk tagasi kevadisse eriolukorda õppija, koolitaja, koolituspakkuja ja tööandja vaates ning arutatakse, milliste kogemuste ja mõtetega minna vastu tulevikule. Otseülekande algus on kell 13.00, mida saab jälgida ETKA

10. november. 2020|

Vabaharidusliit kogub ja jagab õppimislugusid

Vabaharidusliidu poolt ellu kutsutud õpilugude kogumise projekti „Lood loevad“ raames on kirja saanud esimesed täiskasvanud õppijate lood, kus tähelepanu on keskendunud õppimisele ja sellega kaasnenud kogemustele. „Iga päev toob endaga kaasa midagi uut, aga millal teadvustatakse uut õppimisena. Mis hetkest algab õppimine, kas

05. november. 2020|

Täiskasvanud õppijate foorum

6. novembril toimub ETKA Andrase eestvedamisel ja Urmas Vaino juhtimisel täiskasvanud õppija foorum, kus täiskasvanud õppijad jagavad oma õpiteekonna alguse lugusid ja arutavad, miks on täiskasvanuna õppima asumine raske. Õppijate kogemusi mõtestavad lahti ja annavad nõu psühholoogid ja õpetajad. Täiskasvanud õppija foorum 6.11.2020

04. november. 2020|

Täiskasvanud õppija nädal 7.–16. oktoobrini

Täiskasvanud õppija nädal 7.–16. oktoobrini – 16. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid

02. oktoober. 2020|
Go to Top