Uudised

Uudised2020-10-29T08:20:54+00:00

Vabaharidusliidu õpitund 7. oktoobril

7.10.2020 kl 13:00 toimub e-koolitus/õpitund teemal „Juriidilised küsimused koolituskeskuse töös“. Koolitajaks on volikogu liige Ants Kuningas, kes praktiseeriva juristina viib läbi ka õigusalaseid koolitusi. Koolitus toimub elektroonselt (online) 7. oktoobril 2020 üle-eestilise täiskasvanuhariduse sündmuse “Õpitund“ raames. Teema olulisusele juhtisid meie liikmed tähelepanu aasta alguses läbiviidud tagasisideküsimustikus,

16. september. 2020|

Koolitus õppijate toetamiseks 26.-27. oktoobril 2020

26.-27. oktoobril toimub Tallinnas koolitus "Madalama konkurentsivõimega täiskasvanud õppijate õppimise toetamine". TASUTA koolituse sihtrühmaks on Eesti Vabaharidusliidu liikmesorganisatsioonide, vabahariduslike koolituskeskuste täiskasvanute koolitajad ja koolituste korraldajad. Koolituse eesmärk on aidata kaasa väärtustava hoiaku kujunemiseks tööks madalama konkurentsivõimega täiskasvanud õppijatega* elukestva õppe kontekstis ja anda

16. september. 2020|

Lugude kogumine: „Lood loevad“

Lugude rääkimine on tõenäoliselt üks vanimaid teadmise edasi andmise viise. Meil kõigil on oma lugu. 2019. aastal jõudis meie liikmete ühisel toel elektrooniliste kaante vahele Vabaharidusliidust rääkiv e-raamat „Kasvamise lugu“. Jätkame lugude kogumisega, aga võtame nüüd ette neist isiklikumad, meie õppijate lood, mis

01. september. 2020|

Tasuta koolitus Hariduslik raamistik täienduskoolituste korraldamisel 8. septembril

TASUTA koolituse eesmärk on osalejate suurenenud teadlikkus täienduskoolituse kvaliteedi tagamisest,  õppekavaarendusest ja heaolu loova õpikeskkonna kujundamisest. Koolitus toimub 8. septembril 2020 Tallinnas J.Vilmsi 55 kl 10.30-17.00. Koolituse maht on 14 tundi, sh 7 tundi auditoorset tööd ja 7 tundi iseseisvat tööd. NB Osalemiseks

25. august. 2020|

Algab liikmete suvekool!

Juba 26. augustil saabuvad Eesti Vabaharidusliidu liikmed suvekooli, mis seekord toimub Kuressaares, kus meid võõrustab Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskus Osilia.   Täpsustatud kava: 26.08 Saabumine, volikogu liikmetel ja büroo töötajatel toimub koosolek. 27.08 9.30–10.00 Saabumine Osiliasse. Tervituskohv. 10.00–10.10 Avasõnad 10.10–10.45 Tutvumis- ja ootuste ring 10.45–11.30

25. august. 2020|

Üleskutse liituda „Maal Elamise päevaga“

Eesti Vabaharidusliidu liige MTÜ Külaliikumine Kodukant kutsub Eesti Vabaharidusliidu liikmeid ja teisi maapiirkondades tegutsevaid organisatsioone üles liituma „Maal Elamise päevaga“, mis sel aastal toimub 26. septembril! Tegemist on külastuspäevaga, mille fookuses on elukeskkond maal koos seal toimivate teenuste, seltsitegevuse, vaba aja võimaluste, töökohtadega

19. august. 2020|
Go to Top