Lood loevad

Lood loevad2021-04-26T05:35:19+00:00

Madalama konkurentsivõimega õppijani jõudmine vajab omavalitsuse tuge

Eesti Vabaharidusliidu poolt läbi viidud fookusgrupi uuring kaardistas kitsaskohti ja võimalusi, millega puututakse kokku koolituste pakkumisel madalama konkurentsivõimega õppijatele. Uuringus osalenud vabahariduslike koolituskeskuste esindajad ja koolitajad tunnistasid, et kõige keerulisem on Euroopa Sotsiaalfondi toel toimuvate koolituste läbiviimisel sihtrühma ehk madalama konkurentsivõimega õppijani jõudmine. Peamiseks õppijaks neil koolitustel on kas madalama haridustasemega, aegunud kvalifikatsiooniga

16. veebruar. 2021|Uudised|

Koroonaviirusega seotud piirangute mõju EVHL liikmetele

Seoses uute piirangute kehtestamisega alates 14.12.2020 viisime liikmete hulgas läbi kiirküsitluse, et teada saada piirangute mõju ulatust ja kaardistada hetkeolukorda koolituskeskuste igapäevatöös. Saatsime küsimustiku liikmetele 10.12.2020 ja vastused laekusid 10.-14.12.2020. Küsimustele vastas kogu liikmeskonnast 42% ehk 27 liiget. Üldistatuna võib väita, et viiruse levik ning sellega kaasas käivad piirangud on mõjutanud kõiki koolitusorganisatsioone.

15. detsember. 2020|Uudised|

Õppetegevuse ajutine peatamine

Vabariigi Valitsus otsustas kehtestada täiendavad piirangud haridusasutustele, huvitegevusele ja –haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele. Vabariigi valitsus on kehtestanud 14. detsembrist 3. jaanuarini uued piirangud, kus täiendõpe on lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt. Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt

15. detsember. 2020|Uudised|

Vabaharidusliidu algatus sai väärika tähelepanu osaliseks

Eesti Vabaharidusliidu algatus „Võtmepädevuste arendamine vabahariduslikes koolituskeskustes ja rahvaülikoolides“ märgiti ära Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA)  Grundtvigi auhinna laureaadi tiitli väljakuulutamisel. Laureaaditiitliga pärjati sel aastal Larissa linna (Kreeka) kodanike ülikooli projekti. Grundtvigi auhinnaga tunnustatakse täiskasvanuhariduse tippsaavutusi. Auhind tõstab esile projekte, mis kannavad edasi uusi ideid, partnerlussuhteid, metoodikaid ja arusaamu täiskasvanuharidusest. Eesti poolt konkursile esitatud projektide

26. november. 2020|Uudised|

Ettepanekud õppetöö korraldamiseks vabahariduslikes koolituskeskustes

Kuna viimastel päevadel on oluliselt kasvanud koroonaviirusesse haigestumine, siis teeb see kindlasti ka teid murelikuks.  Oleme koostanud ettepanekud, kuidas korraldada õppetööd vabahariduslikes koolituskeskustes. Ehk on juuresolevast materjalist teile abi! Loomulikult olete oodatud helistama-kirjutama, kui soovite nõu pidada. Kindlasti lähtuge Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest ning ka omaenda kainest mõistusest.

19. november. 2020|Uudised|

Täiskasvanuhariduse foorum

12. novembril toimub ETKA Andrase eestvedamisel ja Urmas Vaino juhtimisel veebipõhine täiskasvanuhariduse foorum, kus heidetakse pilk tagasi kevadisse eriolukorda õppija, koolitaja, koolituspakkuja ja tööandja vaates ning arutatakse, milliste kogemuste ja mõtetega minna vastu tulevikule. Otseülekande algus on kell 13.00, mida saab jälgida ETKA Andrase Facebookis. Otselink: https://app.sli.do/event/v6j4fawv Vajadusel saab ligipääsu sli.do sündmuse koodiga:

10. november. 2020|Uudised|
Go to Top