EESTI VABAHARIDUSLIIDU KOOLITUSTEGEVUS

Majandustegevusteate number: 183737

Eesti Vabaharidusliit on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitustegevuse peamised eesmärgid on:

  • luua õppijatele võimalused ja tingimused enese arendamiseks täiskasvanute koolitajana, nõustajana, uurijana, pärimuskultuuri kandjana, ühiskonna tegelasena, vabaharidusliku liikumise eestvedajana ja selles osalejana;
  • viia õppimisvõimalused huvirühmadele võimalikult lähedale.

KOOLITUSED 2021

Avalik esinemine – detailne info lisandub peatselt…

Liidrikoolitus

Liidrikoolitus õpetajatele ja koolitajatele

Õppe eesmärk on pakkuda osalejatele turvalist õppekeskkonda ja ennastreflekteerivat kogemust  sotsiaalse ja kommunikatiivse kompetentsuse ning  seeläbi  oma  pedagoogilise professionaalsuse arendamisel ja õppiva organisatsioonikultuuri tugevdamisel.

Õppesisu:
1. Positiivse sideme kujunemine partneritega;
2. Avalik esinemine;
3. Läbirääkimine.

Koolitusele ootame formaalhariduse õpetajad ja kutseõpetajad, täiskasvanute koolitajad.

Õppekava