EESTI VABAHARIDUSLIIDU KOOLITUSTEGEVUS

Koolitustegevuse peamised eesmärgid on:

  • luua õppijatele tingimused ja võimalused enese arendamiseks täiskasvanute koolitajana, nõustajana, uurijana, pärimuskultuuri kandjana, ühiskonna tegelasena, vabaharidusliku liikumise eestvedajana ja selles osalejana;
  • viia õppimisvõimalused huvirühmadele võimalikult lähedale.

Koolitused 2021.a:

  • Koolitajate koolitus – madalama konkurentsivõimega täiskasvanud õppijate õppimise toetamine.
    Õppekava
    Toimub esialgsete plaanide kohaselt 21.-22.01.2021 Tartus (aeg täpsustub 12.01). Grupp on komplekteeritud.

    Koolituse eesmärk on aidata kaasa väärtustava hoiaku kujunemiseks tööks madalama konkurentsivõimega täiskasvanud õppijatega elukestva õppe kontekstis ja anda teadmisi ning praktilisi näpunäiteid selle sihtgrupi õpetamiseks. See toimub projekti „Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine“ tegevusena.