Saame tuttavaks

Saame tuttavaks2021-02-12T08:28:50+00:00

Projekti “Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine“ virtuaalne lõpuseminar toimub 16.04

Meil on heameel kutsuda kõiki liikmeid osa võtma projekti „Vabaharidusliku õppe kommunikatsioonitegevuste arendamine“ virtuaalsele lõpuseminarile, mis toimub 16. aprillil kell 14.00 – 16.30. Seminaril saad teada: Mis kasu saavad Eesti Vabaharidusliidu kommunikatsiooniplaanist liidu liikmed? Mis võtted õppijate õppima meelitamisel „töötavad“? Mis kanalites reklaamimisest on kasu? Kuidas õppijaid aktiivsena hoida? Leia põnevad esinejad ja detailne päevakava siit! Ootame Sind ennast registreerima: https://forms.gle/hKkfZPFggGhGYLQQ9 Projekti rahastab

Uudised|

Eesti Vabaharidusliidu üldkoosolek 2021

Eesti Vabaharidusliidu üldkoosolek toimus 31. märtsil. Osales 47 organisatsiooni (koos volikirjadega). Koosolekut juhatas Janne Liidik. Arutlusel ja otsustamisel oli palju olulisi teemasid. Kokkuvõte tulemustest: Kinnitati 2020. a majandusaasta aruanne. Võeti vastu Eesti Vabaharidusliidu arengustrateegia 2021-2035 koos kommunikatsiooniplaaniga. Kinnitati 2021. a tegevuskava ja eelarve. Valiti uued liikmed volikokku: Kaidi Kornak, Aslan Liivak, Monika Tomingas, Ülle Jääger, Ingrid Põldemaa ja taasvaliti Margit Düüna ning Reet

Uudised|

Raamatud müügiks!

Meie raamatukappidest tulid päevavalgele külluslikud aarded 🙂. Kui leiad allpool olevast valikust midagi meelepärast, võta meiega palun ühendust evhl@vabaharidus.ee Bernt Gustavsson, Haridus kaasajal Hariduse võimalustest ja tingimustest kaasaegses ühiskonnas. 285-leheküljeline pehme köide. Eesti Vabaharidusliit, 2000.a. Hind sõltuvalt raamatu seisukorrast 5-10 eurot. Hinnale lisandub postipakiautomaati saatmise tasu.     Zygmunt Bauman, Tim May,  Mõeldes sotsioloogiliselt Selles algupärases, arusaadavalt ja erutavalt kirjutatud raamatus uurivad Zygmunt

Uudised|

Vabahariduse mõistest

Kuni 2015. aastani oli täiskasvanute koolituse seaduses eraldi mõiste vabahariduslik koolitus (1993. a seaduses – vabahariduskoolitus). Täiskasvanute koolitus jagunes: tasemekoolitus, tööalane koolitus ja vabahariduslik koolitus, mis oli sõnastatud: „Vabahariduslik koolitus võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning elus vajalike teadmiste, oskuste ja võimete lisandumist. Õpe toimub kursuste, õpiringi või muus õppijatele sobivas vormis.“ Eesti Vabaharidusliit ja Eesti Rahvaülikoolide Liit

Uudised|

Ettepanekud seoses täiskasvanute koolituse seaduse muutmise väljatöötamise kavatsusega

Eesti Vabaharidusliidu liikmed koosseisus: Terje Puistaja, Külliki Bode, Kätli Saarkoppel-Kruuser, Janne Suits, Urve Gromov ja Margit Düüna arutlesid ja panid kirja ettepanekud uue täiskasvanute koolituse seaduse väljatöötamiskavatsusse. Aitäh kõikidele, kes kaasa mõtlesid ning oma ettepanekud meile lähetasid! Ühistöö tulemusega saad tutvuda siin

Uudised|

Madalama konkurentsivõimega õppijani jõudmine vajab omavalitsuse tuge

Eesti Vabaharidusliidu poolt läbi viidud fookusgrupi uuring kaardistas kitsaskohti ja võimalusi, millega puututakse kokku koolituste pakkumisel madalama konkurentsivõimega õppijatele. Uuringus osalenud vabahariduslike koolituskeskuste esindajad ja koolitajad tunnistasid, et kõige keerulisem on Euroopa Sotsiaalfondi toel toimuvate koolituste läbiviimisel sihtrühma ehk madalama konkurentsivõimega õppijani jõudmine. Peamiseks õppijaks neil koolitustel on kas madalama haridustasemega, aegunud kvalifikatsiooniga töötajad, tööturult kõrvale jäänud väikelaste vanemad, eakamad inimesed või ka

Uudised|

Koroonaviirusega seotud piirangute mõju EVHL liikmetele

Seoses uute piirangute kehtestamisega alates 14.12.2020 viisime liikmete hulgas läbi kiirküsitluse, et teada saada piirangute mõju ulatust ja kaardistada hetkeolukorda koolituskeskuste igapäevatöös. Saatsime küsimustiku liikmetele 10.12.2020 ja vastused laekusid 10.-14.12.2020. Küsimustele vastas kogu liikmeskonnast 42% ehk 27 liiget. Üldistatuna võib väita, et viiruse levik ning sellega kaasas käivad piirangud on mõjutanud kõiki koolitusorganisatsioone. Küsitluse detailsemad tulemused leiad siit.

Uudised|

Õppetegevuse ajutine peatamine

Vabariigi Valitsus otsustas kehtestada täiendavad piirangud haridusasutustele, huvitegevusele ja –haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele. Vabariigi valitsus on kehtestanud 14. detsembrist 3. jaanuarini uued piirangud, kus täiendõpe on lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt. Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Kontakttegevuses osalejad peavad kandma maski. Maski ei pea

Uudised|

Vabaharidusliidu algatus sai väärika tähelepanu osaliseks

Eesti Vabaharidusliidu algatus „Võtmepädevuste arendamine vabahariduslikes koolituskeskustes ja rahvaülikoolides“ märgiti ära Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon (EAEA)  Grundtvigi auhinna laureaadi tiitli väljakuulutamisel. Laureaaditiitliga pärjati sel aastal Larissa linna (Kreeka) kodanike ülikooli projekti. Grundtvigi auhinnaga tunnustatakse täiskasvanuhariduse tippsaavutusi. Auhind tõstab esile projekte, mis kannavad edasi uusi ideid, partnerlussuhteid, metoodikaid ja arusaamu täiskasvanuharidusest. Eesti poolt konkursile esitatud projektide raames viidi aastatel 2016 – 2020 Eestis läbi üle 400

Uudised|

Ettepanekud õppetöö korraldamiseks vabahariduslikes koolituskeskustes

Kuna viimastel päevadel on oluliselt kasvanud koroonaviirusesse haigestumine, siis teeb see kindlasti ka teid murelikuks.  Oleme koostanud ettepanekud, kuidas korraldada õppetööd vabahariduslikes koolituskeskustes. Ehk on juuresolevast materjalist teile abi! Loomulikult olete oodatud helistama-kirjutama, kui soovite nõu pidada. Kindlasti lähtuge Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest ning ka omaenda kainest mõistusest.

Uudised|

Täiskasvanuhariduse foorum

12. novembril toimub ETKA Andrase eestvedamisel ja Urmas Vaino juhtimisel veebipõhine täiskasvanuhariduse foorum, kus heidetakse pilk tagasi kevadisse eriolukorda õppija, koolitaja, koolituspakkuja ja tööandja vaates ning arutatakse, milliste kogemuste ja mõtetega minna vastu tulevikule. Otseülekande algus on kell 13.00, mida saab jälgida ETKA Andrase Facebookis. Otselink: https://app.sli.do/event/v6j4fawv Vajadusel saab ligipääsu sli.do sündmuse koodiga: J514 Täiskasvanuhariduse foorumit korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja

Uudised|

Vabaharidusliit kogub ja jagab õppimislugusid

Vabaharidusliidu poolt ellu kutsutud õpilugude kogumise projekti „Lood loevad“ raames on kirja saanud esimesed täiskasvanud õppijate lood, kus tähelepanu on keskendunud õppimisele ja sellega kaasnenud kogemustele. „Iga päev toob endaga kaasa midagi uut, aga millal teadvustatakse uut õppimisena. Mis hetkest algab õppimine, kas see toimub vaid koolis ja koos õpetajaga või saab ka päris ise ja omaette õppida. Need on küsimused, millele otsime

Uudised|

Täiskasvanud õppijate foorum

6. novembril toimub ETKA Andrase eestvedamisel ja Urmas Vaino juhtimisel täiskasvanud õppija foorum, kus täiskasvanud õppijad jagavad oma õpiteekonna alguse lugusid ja arutavad, miks on täiskasvanuna õppima asumine raske. Õppijate kogemusi mõtestavad lahti ja annavad nõu psühholoogid ja õpetajad. Täiskasvanud õppija foorum 6.11.2020 kell 13.00 Otselink: https://app.sli.do/event/dedjob2p Vajadusel saab ka event code'ga ligi: 12196 Täiskasvanud õppija foorumit korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste

Uudised|

Täiskasvanud õppija nädal 7.–16. oktoobrini

Täiskasvanud õppija nädal 7.–16. oktoobrini – 16. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid. Kui korraldad TÕNi ajal õpisündmust (tasuta või ka tasulist), siis palun avalda selle kohta

Uudised|

Lugude kogumine: „Lood loevad“

Lugude rääkimine on tõenäoliselt üks vanimaid teadmise edasi andmise viise. Meil kõigil on oma lugu. 2019. aastal jõudis meie liikmete ühisel toel elektrooniliste kaante vahele Vabaharidusliidust rääkiv e-raamat „Kasvamise lugu“. Jätkame lugude kogumisega, aga võtame nüüd ette neist isiklikumad, meie õppijate lood, mis inspireerivad, õpetavad ja arendavad meid kõiki, et kasvada koos, sest lood loevad. Meie tegevust toetab Aktiivsete Kodanike Fond, kes aitab

Uudised|

Algab liikmete suvekool!

Juba 26. augustil saabuvad Eesti Vabaharidusliidu liikmed suvekooli, mis seekord toimub Kuressaares, kus meid võõrustab Kuressaare Gümnaasiumi koolituskeskus Osilia.   Täpsustatud kava: 26.08 Saabumine, volikogu liikmetel ja büroo töötajatel toimub koosolek. 27.08 9.30–10.00 Saabumine Osiliasse. Tervituskohv. 10.00–10.10 Avasõnad 10.10–10.45 Tutvumis- ja ootuste ring 10.45–11.30 Ülevaade olukorrast Eesti Vabaharidusliidus, Eesti ja Euroopa täiskasvanuhariduses, uued suunad ja mõisted – Margit Düüna 11.30–11.45 Kohvipaus 11.45–13.15 Eesti Vabaharidusliidu

Uudised|

Üleskutse liituda „Maal Elamise päevaga“

Eesti Vabaharidusliidu liige MTÜ Külaliikumine Kodukant kutsub Eesti Vabaharidusliidu liikmeid ja teisi maapiirkondades tegutsevaid organisatsioone üles liituma „Maal Elamise päevaga“, mis sel aastal toimub 26. septembril! Tegemist on külastuspäevaga, mille fookuses on elukeskkond maal koos seal toimivate teenuste, seltsitegevuse, vaba aja võimaluste, töökohtadega ning pakutavate elukohtadega. Päeva laiem  eesmärk on koostöös valdadega anda ühiskonnale tõesem ja vahetum arusaam sellest, kuidas maal elatakse, töötatakse ja

Uudised|

Eesti Vabaharidusliidu liikmete üldkoosolek ja suvekool

Ootame Eesti Vabaharidusliidu liikmeid üldkoosolekule ja suvekooli 26.-28.08.2020 Kuressaarde, Saaremaale. Kergitame veidi katteloori ja avaldame mõned olulised detailid, mis meid ees ootamas on: Ootame liikmeid juba 26.08 õhtuks, kus majutust pakub Spaa Hotell Rüütli (Pargi 12, Kuressaare) kahekohalistes tubades (hommikusöök, piiramatu veekeskuse, sauna ja jõusaali kasutamine). Kuna saabumisajad on erinevad, siis esimesel õhtul ühist programmi ei ole. Esialgne kava: 27.08 * kl 10–15.30

Uudised|

Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid

Taas on alanud kandidaatide esitamine tublide elukestvas õppes osalejate ja toetajate tunnustamiseks. Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada õppimist ja õpetamist nii avalikus-, era- kui ka kolmandas sektoris Tunnustatakse: aasta õppijat, õpitegu, õppijasõbralikku tööandjat, Kandidaadid esitatakse 7.  juuniks 2020 kas elektroonselt või maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatorile vastaval taotlusvormil. Vormid on leitavad ETKA Andrase kodulehel https://www.andras.ee/tunnustamine. Kandidaate võivad maakondlikuks/vabariiklikuks tunnustamiseks esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Organisatsioonid

Uudised|

Eesti Vabaharidusliidu liikmeküsitluse 2019 kokkuvõte

2020. aasta alguse läbi viidud liikmeküsitluses palusime nii tagasisidet eelmise aasta tegevustele, kui ka uurisime ootusi laiemalt. Andmeid analüüsides tuleb arvestada, et Eesti Vabaharidusliidu liikmeskonda kuulub ka suuremaid katusorganisatsioone ning on liikmeid, kelle põhitegevuse hulka igapäevane koolitamine ei kuulu. Vaata kokkuvõtet siit!

Uudised|

Üleskutse tublide tegijate tunnustamiseks

Hea Vabaharidusliidu liige! Ainult Sina tead ja tunned oma töökaaslasi, kolleege, koostööpartnereid kõige paremini. Ja seoses sellega palume Sinu abi. Palun anna meile tublidest inimestest ja organisatsioonidest teada, et saaksime koos rõõmustada ning tunnustada tegijaid! Tee seda siin: https://forms.gle/vEsT4WRMwE5SRkpa7 Kes on Sinu meelest panustanud eelmisel aastal järjepidevalt elukestvasse õppesse, toetanud täiskasvanute arengut nii, et väärib esiletõstmist teiste tublide tegijate seast? Keegi, kes on seda

Uudised|

Teade liikmetele seoses eriolukorraga riigis

Eesti Vabaharidusliidu soovitus on, et käsitleme koolituskeskuseid õppeasutustena ja peatame alates esmaspäevast õppetegevuse. Edaspidi palume jälgida Vabariigi Valitsuse ja Haridus- ning Teadusministeeriumi juhiseid - iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse uued otsused hariduselu korraldamise osas. Loomulikult peatame hetkel õpirännete kavandamise ja osalemised rahvusvahelistel projekti- jm kohtumistel. Võtmepädevuste projektidest - hetkel puudub info Innovelt, kuidas kavandada edasisi projektide tegevusi. Omalt poolt teeme taotluse projekte pikendada,

Uudised|

Üritused Vabaharidusliidu liikmetele

29. aprillil toimub Tallinnas liikmete üldkoosolek. 2. juunil toimub Saku Mõisas seminar liikmetele. 29. juunil - 1. juulil toimub Lätis Balti Suvekool, kuhu on oodatud kõik Eesti Vabaharidusliidu liikmesorganisatsioonide esindajad. 27.-28. augustil toimub Saaremaal Eesti Vabaharidusliidu suvekool. Head liikmed, palun broneerige need ajad oma kalendris!

Uudised|
Go to Top